Aktualności z Powiatu


Konkurs na Najlepszą Miejscowość Powiatu Zawierciańskiego 2019
17 maja 2019

REGULAMIN

POWIATOWEGO KONKURSU

„NAJLEPSZA  MIEJSCOWOŚĆ  POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO  2019 ”

 

Konkurs skierowany jest: do wszystkich  miejscowości z terenu powiatu zawierciańskiego.

Organizatorem konkursu  jest: Zarząd Powiatu  Zawierciańskiego.

Głównym założeniem konkursu  jest: poznanie walorów miejscowości powiatu zawierciańskiego, w tym środowiska przyrodniczego, kulturowego i gospodarczego, poznanie lokalnych inicjatyw i zaangażowania mieszkańców w rozwój miejscowości.

I . Warunki uczestnictwa w konkursie  „Najlepsza miejscowość powiatu  zawierciańskiego 2019 ” 

Zgłaszane do konkursu miejscowości oraz sporządzone materiały powinny prezentować  wszystkie walory przyrodnicze, kulturowe, społeczne oraz  gospodarcze miejscowości.

1.      Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie miejscowości w terminie do dnia 
19 czerwca 2019r.

2.       Zgłoszenia, które wpłyną po terminie naboru nie będą podlegać ocenie tj. pozostają bez rozpoznania.

3.       Zgłoszenia dokonuje Prezydent/Burmistrz/ Wójt, Sołtys, Przewodniczący Zarządu Osiedla,  w formie określonej w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z materiałem dokumentującym miejscowość.

4.       Warunkiem obligatoryjnym dla zgłaszającego jest sporządzenie materiałów konkursowych.
Materiał dokumentujący miejscowość sporządza się w postaci opisu-maksymalnie 1000 znaków na każde kryterium oceny, ilustrowane maksymalnie  4  fotografiami umieszczonymi na planszach A-4.

5.       Komisja konkursowa dokonuje  oceny zgłoszeń w systemie dwuetapowym:

a.        Wybór  jednej  miejscowości  z  gminy na podstawie  oceny  formalnej  i  merytorycznej sporządzonych   materiałów oraz ustalenie harmonogramu wizji miejscowości . 

b.       Ocena  wybranych w 1 etapie miejscowości  podczas prezentacji  w terenie.

6.     Ogłoszenie wyników konkursu następuje w trakcie dożynek powiatowych.

7.     Zdobycie I, II i III miejsca w konkursie powoduje brak możliwości dalszego udziału miejscowości  w konkursie  przez kolejne 3 lata.

 Szczegóły poniżej:

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności