Aktualności z Powiatu


JURA SENIOR FESTIVAL w Porębie - zapisy do 27.09.2019r.
9 września 2019

Do 27 września mogą zgłaszać się zespoły senioralne z terenu całego województwa śląskiego, zainteresowane udziałem w JURA SENIOR FESTIWAL w Porębie w dniu 6 października br.

Aby wziąć udział w festiwalu wystarczy zapoznać się regulaminem festiwalu, wypełnić kartę zgłoszenia i dostarczyć ją w formie tradycyjnej na adres Stowarzyszenia Studio ART w Porębie bądź w formie elektronicznej na adres: stowarzyszeniestudioart@gmail.com.

Jest to pierwsze wydarzenie tego typu w Porębie. Zadanie będzie zrealizowane dzięki pozyskanej przez Stowarzyszenie Studio ART dotacji w wysokości 5.000 zł, w ramach konkursu: Śląskie Lokalnie 2018-2019 Edycja II. Organizatorem konkursu jest Instytut Pracy i Edukacji, Biuro Projektu FIO Śląskie Lokalnie.

Patronat Honorowy nad festiwalem objął Burmistrz Miasta Poręba Ryszard Spyra.

Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Studio ART w Porębie.

Partnerami Festiwalu są:
- Miasto Poręba
- Starostwo Powiatowe w Zawierciu
- Miejski Ośrodek Kultury w Porębie
- Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
- Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów NESTOR w Porębie
- Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Społecznych IKS w Porębie

Patronat medialny: TVP3 Katowice, Radio Piekary, Radio Zawiercie, Głos Seniora, Ogólnopolska Karta Seniora, e-poreba, zawiercianskie.pl

Projekt dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności