Komunikaty i Ogłoszenia


13 lipca 2017
XL sesja Rady Powiatu Zawierciańskiego

XL sesja Rady Powiatu Zawierciańskiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu z dnia 11 lipca 2017 roku w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 z późn. zm.) odbędzie się w dniu 18 lipca 2017 roku o godz. 8.00 w Starostwie Powiatowym w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, sala nr 317 (III piętro).

Porządek obrad sesji, przedstawiony przez wnioskodawcę, jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej – zakładka Rada Powiatu.