Komunikaty i Ogłoszenia


9 listopada 2017
Informacja Wydziału Komunikacji

INFORMACJA

         Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu informuje, iż od dnia  13 listopada 2017r. (poniedziałek) w związku ze zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym mogą wystąpić utrudnienia związane z planowanym uruchomieniem nowego ogólnopolskiego systemu informatycznego CEPiK 2.0.

         Czynności wykonywane przez pracowników wydziału muszą odbywać się za pośrednictwem wyżej wymienionego systemu. Synchronizacja danych prowadzona jest w czasie rzeczywistym - online. To znaczy, że w przypadku braku połączenia z Systemem Informatycznym Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (SI CEPiK) dopuszczalna będzie wyłącznie praca w trybie awaryjnym. Praca w trybie awaryjnym dopuszcza wyłącznie możliwość wydania pozwolenia czasowego podczas rejestracji pojazdu.

         W związku z powyższym w przypadku wystąpienia wspomnianych wyżej utrudnień prosimy wszystkich petentów, którzy zaplanowali wizytę w tut. Wydziale Komunikacji o cierpliwość i wyrozumiałość.