Komunikaty i Ogłoszenia


11 maja 2018
Komunikat dla stowarzyszeń zwykłych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Zawierciańskiego przed 20 maja 2016r.

Uwaga: stowarzyszenia zwykłe

 

Przypominamy, że STOWARZYSZENIA ZWYKŁE (nie posiadające KRS), które zostały zarejestrowane w ewidencji Starosty Zawierciańskiego przed dniem 20 maja 2016 roku, jeśli planują kontynuować swoją działalność, mają obowiązek wystąpić do Starosty Zawierciańskiego o ponowną rejestrację, uwzględniając w swoich Regulaminach przepisy wprowadzone Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923).

Art. 10.

1. W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

 

 

Jeśli więc STOWARZYSZENIE ZWYKŁE, zarejestrowane w ewidencji Starosty Zawierciańskiego przed 20 maja 2016r. nie dokona ponownej rejestracji, z dniem 21 maja 2018 r. z mocy prawa przestanie istnieć.

 

Wszelkie informacje na temat aktualnych praw i obowiązków stowarzyszeń zwykłych zawiera Ustawa Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 210 z późn. zm.).

 

Informacje na ten temat dostępne są także na stronie: www.zawiercie.powiat.pl zakładka: Współpraca z NGO – Stowarzyszenia zwykłe.

W przypadku pytań – można się konsultować z Wydziałem Promocji Powiatu i Współpracy z NGO – tel. 32 45 07 160.

 

Przypominamy, że zmiany dotyczą tylko stowarzyszeń zwykłych (tzn. nie zarejestrowanych w KRS), które zostały wpisane do ewidencji Starosty Zawierciańskiego przed 20 maja 2016 r.