Komunikaty i Ogłoszenia


28 czerwca 2018
LIII sesja Rady Powiatu Zawierciańskiego

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV / 433 / 13 z dnia 28 lutego 2013 roku obrady sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego są nagrywane i upubliczniane na stronie internetowej powiatu www.zawiercie.powiat.ploraz na profilach społecznościowych. Udział w obradach sesji jest jednocześnie zgodą na publikację wizerunku w ramach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1)