Komunikaty i Ogłoszenia


2 października 2018
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu zawierciańskiego w przedmiocie projektów uchwał Rady Powiatu Zawierciańskiego mających charakter aktów prawa miejscowego w sprawie: 1) zmiany Uchwały Nr XXXVII / 471 / 13 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zawierciańskiego; 2) szczegółowych zasad i trybu wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców powiatu zawierciańskiego.
Pliki do pobrania: