Komunikaty i Ogłoszenia


11 października 2018
LVII sesja Rady Powiatu Zawierciańskiego

Zgodnie z planem pracy na 2018 rok LVII sesja Rady Powiatu Zawierciańskiego, podsumowująca pracę Rady w kadencji 2014 – 2018,  odbędzie się w dniu 18 października 2018 roku o godz. 8.00 w Starostwie Powiatowym w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, sala nr 317 (III piętro).

Porządek obrad sesji jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej – zakładka Rada Powiatu.