Komunikaty i Ogłoszenia


11 kwietnia 2019
KONDOLENCJE

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.”

W. Szymborska

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

Ś.P.

Andrzeja Dyrdonia
Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Szczere kondolencje Rodzinie i Bliskim

składają

Starosta Zawierciański wraz z Zarządem Powiatu
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Zawierciu