Komunikaty i Ogłoszenia


12 kwietnia 2019
VII sesja Rady Powiatu Zawierciańskiego

VII sesja Rady Powiatu Zawierciańskiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu z dnia 9 kwietnia 2019 roku w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 roku o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, sala nr 317 (III piętro).

Porządek obrad sesji, przedstawiony przez wnioskodawcę, jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej – zakładka Rada Powiatu.