Komunikaty i Ogłoszenia


27 maja 2019
ĆWICZENIA RENEGADE – SAREX 19 - 28 maja

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego  informuje, że w dniu 28 maja br. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenia RENEGADE – SAREX  19.

Elementami przedsięwzięcia są epizody dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.
W trakcie ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania będą emitować sygnały zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku.

W trakcie ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego MOŻE WYSTĄPIĆ konieczność  uruchomienia syreny alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.
 

Na potrzeby treningu emitowany będzie sygnał – dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie  alarmu.