Komunikaty i Ogłoszenia


15 marca 2017
Zarząd Powiatu Zawierciańskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Powiatu Zawierciańskiego

ogłasza przeprowadzenie konsultacji  z organizacjami pozarządowymi  w przedmiocie  projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

 

Podstawą prawną do przeprowadzenia konsultacjijest ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz Uchwała Nr XLVIII/475/10 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie otwartego spotkania z organizacjami pozarządowymi , które odbędzie się  w dniu 22 marca 2017 r.  o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym  w Zawierciu, sala nr 200 (II piętro).

Projekt uchwały  Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu zamieszczone jest  na stronie internetowej powiatu: www.zawiercie.powiat.pl w zakładce NGO,   w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz dostępny jest w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Zawierciu. pok. 311(III p.)

Pliki do pobrania: