Wersja graficzna

Komunikaty i Ogłoszenia


6 maja 2019
Kondolencje

Powierz Panu swą drogę i zaufaj Mu!
On sam będzie działał!

Psalm 37,5

 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
oraz szczere kondolencje dla

 

Pani Małgorzaty Ludwikowskiej
Inspektora ds. kontroli
Starostwa Powiatowego w Zawierciu

z powodu śmierci
MAMY


składają

Starosta Zawierciański wraz z Zarządem Powiatu
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Zawierciu