Gmina Irządze


Siedziba gminy: wieś Irządze
Powierzchnia: 73,55 km2
Ludność: ok. 2,8 tys. osób
Sołectwa (11): Irządze, Zawada Pilicka , Witów, Wygiełzów, Mikołajewice, Sadowie, Woźniki, Bodziejowice, Zawadka, Wilków, Wilgoszcza;
Charakter gminy: gmina typowo rolnicza, użytki rolne stanowią 66,6%, lasy 24,4%, a nieużytki 9%.

Urząd Gminy
42-446 Irządze 124
tel.(34) 354 30 20, fax (34) 354 31 10
www.irzadze.pl


Gmina Irządze jest gminą wiejską, położoną w północnej części Powiatu Zawierciańskiego. Jest to gmina typowo rolnicza - rolnictwo jest głównym źródłem utrzymania mieszkańców. Ponieważ przeważają tu bardzo dobre gleby (klas III i II), zaś użytki zielone (łąki i pastwiska), klasyfikowane są od II do IV klasy, produkcja rolnicza obejmuje przede wszystkim intensywną produkcję roślinną (zboża i rośliny przeznaczone na paszę dla zwierząt) i hodowlę – głównie trzody chlewnej i bydła. Na terenie gminy nie rozwija się przemysł, a funkcjonujące zakłady produkcyjne zatrudniają po kilkanaście osób.

To raj dla osób, pragnących wypocząć z dala od utrudnień cywilizacji, na łonie natury, kosztując pysznych domowych wypieków i produktów wprost z wiejskiego gospodarstwa.
Usytuowanie Gminy Irządze pomiędzy Parkiem Krajobrazowym „Orlich Gniazd” a doliną rzeki Pilicy oraz korzystne powiązania komunikacyjne związane z przechodzącymi przez gminę drogami krajowymi nr 46 i 78 oraz drogą wojewódzką nr 794 powodują, że gmina może stać się świetnym miejscem dla obsługi ruchu turystycznego, korzystającego z tych właśnie dróg.

Z kart historii
Stolica gminy - Irządze - to jedna z najstarszych miejscowości Powiatu Zawierciańskiego. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 977 roku, potwierdzając tym samym jej ponad tysiącletnią przeszłość. Nazwa Irządze wiąże się z czeską księżną Dąbrówką - matką chrzestną Polski, która po zawarciu związku małżeńskiego z pogańskim księciem Mieszkiem I, podróżując do Poznania w roku 965 zatrzymała się obok istniejącego prężnego Opola twierdząc, że to "Jej rządza - rządy".

 

Zdjecia z gminy

Warto zobaczyć

  • Kościół parafialny p.w. św. Wacława z około 1326r., główny ołtarz przedstawia Matkę Boską w tłoczonej srebrnej sukience, obok ołtarza widnieją na konsolach figury św. Stanisława i św. Wojciecha w stylu barokowym. Ambona w kształcie płynącej łodzi, równie niepowtarzalny jest zabytkowy, bogato zdobiony konfesjonał.
  • Zespół parkowo-dworski z XVIII w. w Irządzach, stanowiący zabytek sztuki ogrodowej z wybudowanym dla rodziny Misiewskich dworkiem. Obecnie siedziba Urzędu Gminy. W okolicy dworku rośnie 500-letnia lipa drobnolistna.
  • Zabytkowy zespół parkowo-dworski w Zawadzie Pilickiej, z umieszczonym w centralnej części dworkiem, najprawdopodobniej wybudowanym ok. 1850r. W samym parku można podziwiać drzewa stanowiące pomniki przyrody, wśród nich m.in. modrzew europejski oraz lipa drobnolistna. Obecnie własność prywatna.
  • Zabytkowy zespół parkowo-dworski w Wygiełzowie z usytuowanym na wzgórzu w widłach dolin dwu małych prawobrzeżnych dopływów rzeki Białki. Piękny murowany dworek z I połowy XIXw. jest przykładem polskiego dworku szlacheckiego. Obecnie własność prywatna.

 

Imprezy cykliczne

  • Festyn Rekreacyjno-Sportowy i Gminne Święto Plonów - sierpień.