Gmina Kroczyce


Siedziba gminy: wieś Kroczyce
Powierzchnia: 110,15 km2
Ludność: 6,3 tys. mieszkańców
Sołectwa (20): Biała Błotna, Browarek, Dzibice, Dobrogoszczyce, Gołuchowice, Huta Szklana, Kostkowice, Kroczyce Okupne, Kroczyce Stare, Lgota Murowana, Lgotka, Podlesice, Piaseczno, Pradła, Przyłubsko, Siamoszyce, Siedliszowice, Siemięrzyce, Szypowice, Trzciniec.
Charakter gminy: turystyczna, tereny rolnicze: 59%, leśne 30%

Urząd Gminy
42-425 Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29
tel. (34) 315 21 50 do 55, fax (34) 315 21 50
www.kroczyce.pl

Niemal cała powierzchnia gminy leży w granicach Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” (94%). Położona w obrębie rzek Krztyni i Białki gmina Kroczyce stanowi jeden z najatrakcyjniejszych terenów Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej zwany „Perłą polskiego krajobrazu”, zapewnia atrakcje krajobrazowe, przyrodnicze i turystyczne. Występują tu ostańce skalne, jaskinie, malownicze trasy i szlaki turystyczne wiodące przez najpiękniejsze rejony Jury.

Na urokliwość krajobrazu gminy wpływa niezwykła szata roślinna. Obok gruntów typowych dla rejonów górskich znajdują się tu stanowiska ciepłolubnej roślinności stepowej, bagiennej i wodnej. Jest to również teren obfitujący w owoce leśne, a przede wszystkim grzyby.

Dla ornitologów to ptasi raj! Na Krztyni i Białce w sąsiedztwie kompleksów leśnych zlokalizowane są zbiorniki wodne, tak nieliczne na obszarach Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Malownicze tereny, niepowtarzalne krajobrazy, czyste środowisko i zdrowe powietrze, a przede wszystkim spokój, dają możliwość prawdziwego wypoczynku. Miejscowe warunki sprzyjają także aktywnym jego formom. Można tu uprawiać rekreacyjne kolarstwo szosowe, narciarstwo, wspinaczkę skałkową, sporty wodne, biegi terenowe, zawody wędkarskie a także pojeździć konno.

 

Warto zobaczyć

 • Okiennik Wielki – jeden z najpiękniejszych ostańców na Jurze, skała z charakterystycznym otworem, w którym widoczne są ślady po belkach pochodzące z XII-XIII - wiecznej warowni. Na wschód od dzielnicy Zawiercia - Skarżyc.
 • Kościół parafialny pw. św. Jacka i Magdaleny z 1893r. z ołtarzem głównym w kształcie Groty z Lourdes wykonanej z bryły kalcytu, z zabytkowymi organami i niepowtarzalnymi witrażami.
 • Parafia rzymskokatolicka Matki Boskiej Częstochowskiej w Pradłach – w nawie głównej kościoła kapliczka z 1928r.
 • Kaplica Miłosierdzia Bożego w Dobrogoszczycach - w kaplicy znajdują się relikwie św. Siostry Faustyny Kowalskiej
 • Dobrogoszczyce: grota w kształcie Groty z Lourdes, wybudowana 1949r. jako wotum.
 • Pasmo Skał Kroczyckich z rezerwatem przyrody nieożywionej Góra Zborów (pow. 45,00 ha). W jego skład wchodzi wzgórze zwane Berkową Górą o wysokości 463 m n.p.m., dwa grzbiety skalne Góra Zborów o wysokości 464 m n.p.m. oraz niższy Kołoczek. Górę Zborów od wzniesienia Kołoczek oddziela wspaniała widokowo i florystycznie przełęcz z wieloma uroczymi i ustronnymi zakątkami.
 • Warto zobaczyć także piękne kaplice w Kroczycach i w Podlesiach oraz tradycyjne, drewniane zabudowania gospodarstw chłopskich m.in. w Pradłach.
 • Punkty widokowe: Góra Zborów, Góra Kołoczek, Okiennik Duży, Łysak.

Wspinaczka skałkowa
Skały Kroczyckie- pasmo wzniesień rozciągających się na zachód od Kroczyc, które z racji znajdujących się na nich wielu ostańców skalnych nazwano Skałami Kroczyckimi. Najwyższym z nich jest Góra Zborów-Berkowa o wys. 462m n.p.m., będąca jednym z największych skupisk skał wapiennych na terenie Jury.

Skały Podlesickie - tworzą grupy skalne usytuowane na zachód od wsi Podlesice. Największym skupiskiem ostańców w tym rejonie jest Góra Sulmów, na szczycie której znajduje się znana i często odwiedzana przez wspinaczy Biblioteka.


Jaskinie

 • udostępnione turystom do zwiedzania: Jaskinia Głęboka w Kruczych Skałach, Jaskinia Berkowa - trudna do zwiedzania.
 • dostępne tylko przy użyciu sprzętu alpinistycznego, m.in.: Jaskinia Wielkanocna, Jaskinia Wielka Studnia Szpatowców, Jaskinia Żabia.

Jaskinia w Kroczycach - Odkryta w 1937r przez poszukiwaczy kalcytu. Odkryto w niej kości ludzkie i zwierzęce oraz fragmenty ceramiki. Ciekawostką jaskini jest to, że odkryte kości były zalane częściowo polewą naciekową. Wiek wykopaliska określany na ok. 2000 lat. Przypuszcza się, że jaskinia była cmentarzyskiem, do którego przez górny otwór-komin wrzucano zwłoki w czasie epidemii.

Zdjęcia z gminy


Obiekty rekreacyjne i sportowe

 • Boisko sportowe w Kroczycach (ul. Partyzantów), hala sportowa przy Gimnazjum w Kroczycach, boiska wielofunkcyjne przy Szkołach Podstawowych w Pradłach i w Kroczycach oraz przy świetlicy wiejskiej w Siedliszowicach
 • Jeździectwo: Hodowla Koni - Jan Wyrwas, Gospodarstwo Agroturystyczne B. i C. Barczyk, Zajazd Magda (więcej w zakładce: Informator - Turystyka – Turystyka konna)
 • Ośrodki żeglarskie: Ośrodek Wypoczynkowy Ciechan-Zdrój, Siamoszyce
 • Ośrodek dopuszczony do uprawiania sportów wodnych, Dzibice – zalew- w sezonie nad zalewem organizowana jest przystań, na której można wypożyczyć kajaki, łódki, pontony itd.
 • Zbiorniki wodne: Dzibice - kompleks 4 zbiorników wodnych zlokalizowanych na rzece Białce, Biała Błotna - kompleks stawów rybnych zlokalizowanych na rzece Białce, właściciele prywatni, Przyłubsko - dwa zalewy zlokalizowane na rzece Krztyni, jeden dla wędkarzy, drugi ogólnodostępny do kąpieli, Siamoszyce - zalew zlokalizowany na rzece Krztyni, zorganizowane kąpielisko. Nad zalewem położony jest Ośrodek Wypoczynkowy Ciechan-Zdrój.
 • Kroczyce – Amfiteatr wraz z przyległą infrastrukturą rekreacyjno sportową

Imprezy cykliczne

 • Kroczyckie Wianki, upamiętniające tradycje Nocy Świętojańskiej – czerwiec.