Gmina Łazy


Siedziba gminy: miasto Łazy
Powierzchnia: 132,56 km2
Ludność: ok. 16,1 tys. mieszkańców
Sołectwa (14): Turza, Kuźnica Masłońska, Rokitno Szlacheckie, Hutki Kanki, Grabowa, Skałbania, Niegowoniczki, Niegowonice, Trzebyczka, Chruszczobród, Chruszczobród Piaski, Wiesiółka, Wysoka oraz Ciągowice.
Charakter gminy: turystyczno – rolnicza, tereny rolne: 47%, tereny leśne 44%

Urząd Miasta i Gminy
42-450 Łazy, ul. Traugutta 15
tel.(32) 672 94 22, fax (32) 672 94 48
www.lazy.pl

Gmina Łazy położona jest w południowo-zachodniej części Powiatu Zawierciańskiego, na skraju otuliny Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” oraz Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej. Stanowi swoiste „wrota na Jurę” dla osób przyjeżdżających tu z Zagłębia oraz Śląska. Najbardziej interesujące tereny pod względem turystyczno-krajobrazowym zlokalizowane są we wschodniej i południowej części obszaru gminy – są to tereny wchodzące w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

Atutem gminy jest położenie nieopodal ważnych szlaków komunikacyjnych: autostrady A4 (Kraków-Katowice) oraz drogi międzynarodowej E-75, łączącej porty Trójmiasta z południową granicą Polski (Cieszyn). Przez obszar gminy przebiega ważny kolejowy szlak komunikacyjny północ-południe, linia kolejowa Gdańsk- Warszawa- Częstochowa- Katowice oraz drogi wojewódzkie.

Zdjęcia z gminy

Warto zobaczyć

 • Zabytkowa wieża ciśnień zwana „Królewską” z 1898 roku w Łazach.
 • Kościół p.w. św. Bartłomieja w Ciągowicach z 1879r. z zespołem zabytkowych obrazów.
 • Dworek szlachecki w Ciągowicach z zachowanymi zabudowaniami dworskimi oraz parkiem. Sama wieś zachowała układ średniowiecznej zabudowy, o charakterze miejskim z rynkiem.
 • Kościół p.w. św. Franciszka w Niegowonicach z 1802 r., wybudowany w stylu barokowo-klasycystycznym.
 • Ruiny dworu szlacheckiego z przełomu XVIII-XIX w., mieszczące się w zabytkowym parku ze starym drzewostanem w Rokitnie Szlacheckim.
 • Kościół z XVIII w. z zabytkowymi rzeźbami późnogotyckimi i barokowymi w Chruszczobrodzie.
 • Zabytkowe kapliczki w Grabowej i Hutkach Kankach.
 • początek słynnego Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego, górującego nad całą okolicą, z przepięknymi wzniesieniami i malowniczymi ostańcami wapiennymi; idealnymi punktami widokowymi są najwyższe wzniesienia: Stodólsko (435 m n.p.m.), Wielkanoc i Lipowa.
 • Rezerwat leśny Góra Chełm w sąsiedztwie wsi Hutki-Kanki, obejmujący ochroną w formie częściowego rezerwatu leśnego obszar wzgórza, mającego kształt garbu zwieńczonego wychodniami skalnymi o dwóch wyraźnych kulminacjach dochodzących do 441 i 442 m.n.p.m.
 • Do ciekawych krajobrazowo miejsc należą ponadto: dawny kamieniołom u podnóża góry Stodólsko w Niegowonicach, dolina rzeki Mitręgi i Trzebyczki, potoki Białej Przemszy wraz z terenem otwartych łąk i pól, rzeka Czarna Przemsza wraz z otaczającymi ją kompleksami leśnymi oraz dolina rzeki Centurii w Hutkach Kankach i Grabowej.
 • Występujące na całym obszarze gminy kompleksy leśnie, stanowią idealne miejsce do organizowania rodzinnych pikników, wycieczek pieszych i rowerowych – w sezonie przyciągają amatorów zbierania borówek, jagód, poziomek i grzybów.

Obiekty rekreacyjne i sportowe

 • Park Wodny „Jura” w Łazach – Kompleks składa się z hali basenu podzielonego na 2 części. Pierwszą z nich jest 25 metrowy basen pływacki z 6 torami - mogą tu odbywać się wszelkie zawody pływackie, zarówno mistrzostwa Polski jaki i Europy. Basen idealnie nadaje się również do nurkowania. Drugą część stanowi basen szkoleniowo – rekreacyjny o długości 12,5 metra. Basen wyposażony jest w masaże powietrzne, masaże wodne w postaci czterech kaskad wodnych oraz gejzer powietrzny. Dodatkową atrakcją jest pionowa ścianka wspinaczkowa, wanna Spa oraz grzybek wodny. Brodzik pływacki jest rajem dla najmłodszych pływaków. Całości dopełnia zjeżdżalnia (tel. +48 032 670 97 90),www.parkwodnyjura.pl
 • Zalew Mitręga w Łazach - niestrzeżone kąpielisko miejskie i jednocześnie świetne miejsce do wypoczynku i wędkowania;
 • Wiejskie Centrum kultury, turystyki i rekreacji w Szkole Podstawowej w Grabowej – wypożyczalnia sprzętu sportowego: narty biegowe, rowery, sprzęt wspinaczkowy, lunety, lornetki;
 • Wyciąg narciarski na stoku Kadłuby w Grabowej. Obiekt ratrakowany, oświetlony o długości stoku 260 m i kącie nachylenia 30 stopni. Dzięki korzystnemu położeniu w wąwozie długo utrzymują się tu dobre warunki narciarskie. Wyciąg typu wyrwirączka z jedną trasą zjazdową.
 • boiska sportowe: Stadion Miejski w Łazach, boisko sportowe do piłki nożnej w Rokitnie Szlacheckim, boisko sportowe do piłki nożnej w Wysokiej, Stadion 700-lecia w Niegowonicach, boisko sportowe do piłki nożnej w Ciągowicach, boisko sportowe do siatkówki i koszykówki przy ul. Młynek w Łazach, Boisko sportowe do siatkówki i koszykówki przy ul. Trójkąt w Łazach;
 • hala sportowa Klaudiusz w Łazach.

Zdjęcia z gminy

Imprezy cykliczne

 • Święto Kupały (21/22.czerwiec) - podczas dwudniowego Święta Dni Łaz prezentowane są umiejętności taneczne, wokalne i artystyczne młodzieży, zespołów, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Szczególną atrakcją jest Jurajski Kabareton - nad łazowskim zalewem prezentują się najlepsze zespoły kabaretowe regionu;
 • Dożynki Gminne (przełom sierpnia i września) organizowane co roku w innym sołectwie, to przede wszystkim ogromne pole manewru i popisu dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, które są autorkami wieńców dożynkowych oraz pysznych, tradycyjnych, jurajskich wypieków.