Gmina Ogrodzieniec


Siedziba gminy: miasto Ogrodzieniec
Powierzchnia: 86 km2
Ludność: ok. 9,4 tys. mieszkańców
Sołectwa (10): Fugasówka, Giebło, Giebło Kolonia, Gulzów, Kiełkowice, Mokrus, Podzamcze, Ryczów, Ryczów Kolonia, Żelazko
Charakter gminy: turystyczna, rolnicza (użytki rolne 45.7%, lasy 44.8%)

Urząd Miasta i Gminy
42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 25,
tel.(32) 673 21 21 do 23, fax (32) 672 17 71
www.ogrodzieniec.pl


Gmina Ogrodzieniec położona jest w południowej części Powiatu Zawierciańskiego, dokładnie w samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jej wizytówką są przepiękne, typowo jurajskie krajobrazy: malownicze wzniesienia z bielejącymi w oddali skałami wapiennymi i ostańcami skalnymi, bogactwo lasów, unikalna flora i fauna.

Walory turystyczne, a także korzystne położenie Gminy Ogrodzieniec na granicy województwa śląskiego i małopolskiego, w centralnym punkcie między aglomeracją Krakowa, Katowic i Częstochowy, w sąsiedztwie międzynarodowych tras komunikacyjnych i portów lotniczych sprzyja rozwojowi turystyki.
Działalność promocyjna, jak również kulturalna gminy uhonorowana została laurem zwycięstwa w konkursie o tytuł Złotej Miejscowości Radia Katowice. Za szerzenie idei wspólnej Europy i prowadzenie szerokiej współpracy z czterema gminami zagranicznymi (Bogacs-Węgry, Spisske Podhradie-Słowacja, Melissano-Włochy, Groß-Bieberau-Niemcy) w 2004r. Gmina Ogrodzieniec uhonorowana została przez Radę Europy Dyplomem Europejskim, a w 2007r. Honorową Flagą.

 

Zdjęcia z gminy

Warto zobaczyć

 • Ruiny średniowiecznego Zamku Ogrodzienieckiego z XIV w. w Podzamczu, jednego z największych, najpiękniejszych i najlepiej zachowanych w Polsce. Świadczą o dawnej świetności, potędze i nie bez powodu noszą miano „Małego Wawelu”. Ruiny zamku wznoszą się na północnym zboczu Wzgórza Zamkowego, którego najwyższy szczyt (Góra Janowskiego) sięga 515,6 m n.p.m. Obiekt udostępniony do zwiedzania. Administrator obiektu: www.zamek-ogrodzieniec.pl
 • Zrekonstruowany średniowieczny Gród Królewski na Górze Birów w Podzamczu. Drewniane grodzisko usytuowane jest na północ od ruin zamku. Udostępnione do zwiedzania. Administrator obiektu: www.gorabirow.pl
 • Sanktuarium Matki Boskiej Skałkowej w Podzamczu.
 • Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu z 1787r. z rokokowym wyposażeniem. Wpisany do rejestru zabytków chronionych. Przed kościołem figurka Matki Bożej z 1806 r. oraz pomnik papieża Jana Pawła II.
 • Kościół p.w. św. Jakuba w Gieble - jeden z najstarszych romańskich kościołów – pochodzący z XIII w.
 • Szlachecki dworek w Gieble położony w przepięknym kompleksie parkowym nad brzegiem stawu. Obecnie dworek służy wszystkim mieszkańcom wsi Giebło – został wyremontowany i zaadaptowany na Centrum Kulturalne Wsi.
 • Ryczowski Region Skałkowy - zgrupowanie skał i pojedynczych ostańców w okolicy wsi Ryczów (Straszakowe Skały, Wielki Grochowiec, Wielki Cisownik, Ruska Góra), na jednej ze skał ruiny strażnicy obronnej z XIV w.
 • Ruska Góra - rezerwat leśny o powierzchni 153 ha w pobliżu miejscowości Smoleń, Złożeniec i Ryczów.
 • Ruiny “Prochowni” czyli Fabryki Prochu Strzeleckiego w Ogrodzieńcu z pocz. XVIII wieku. Jej produkcja przeznaczona była na potrzeby zamku i do wysadzania skał. Po 1935 roku uległa całkowitej dewastacji. Na terenie ruin zakładu posadzono las sosnowy.
   

Zdjęcia z gminy

Imprezy cykliczne

 • Najazd Barbarzyńców – maj - festyn wczesnego średniowiecza, prezentujący wierzenia , obyczaje i obrzędowość ludów północnych – Słowian i Wikingów - przedzamcze Zamku Ogrodzienieckiego i Gród na Górze Birów w Podzamczu;
 • Monte Cassino – lipiec- impreza inscenizująca chlubny udział wojsk polskich w zdobyciu klasztoru na Monte Cassino podczas II wojny światowej - przedzamcze Zamku Ogrodzienieckiego
 • Szwedzi na zamku – lipiec - wiek XVII – Rzeczpospolita Szlachecka, złoty okres Królestwa Polskiego i polskiego oręża. Wielobarwne widowisko dla całych rodzin - przedzamcze Zamku Ogrodzienieckiego;
 • Turniej Rycerski – sierpień- przedzamcze Zamku Ogrodzienieckiego;
 • Święto Gminy Ogrodzieniec - sierpień - festyn rodzinny za zakończenie lata, program dla dzieci, występy regionalnych zespołów, koncerty i pokaz ogni sztucznych- przedzamcze Zamku Ogrodzienieckiego.