Gmina Poręba


Siedziba gminy: miasto Poręba
Powierzchnia gminy: 40,04 km²
Ludność: 8,8 tys. mieszkańców
Charakter gminy: gmina miejska, użytki rolne: 49% , użytki leśne: 41%

Urząd Miejski
42-480 Poręba, ul. Dworcowa 1,
tel.(32) 677 13 55, fax (32) 677 17 46
www.umporeba.pl


Poręba jest niewielkim miastem położonym w południowo - zachodniej części Powiatu Zawierciańskiego na granicy Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Przebiega przez nią główny szlak komunikacyjny ze Śląska do Kielc, czyli Droga Krajowa nr 78 oraz trasa kolejowa Tarnowskie Góry-Zawiercie.

Dogodne dojazdy stwarzają z niej dobrą bazę wypadową zarówno na pobliską Jurę w celach turystyczno-rekreacyjnych jak i na Śląsk i Zagłębie będących miejscem zatrudnienia wielu osób, rozwiniętego handlu i przemysłu. Na terenie gminy występują złoża bogactw naturalnych oraz źródło wody mineralizowanej. Przez miasto przepływa rzeka Czarna Przemsza.

Zdjęcia z gminy

Warto zobaczyć

 • Wieża wyciągowa do transportu wsadu wielkopiecowego służąca do przetapiania rudy z 1798r. Część murów tego pieca przetrwała do dziś wraz z datą budowy odlaną z żeliwa wytopionego w pierwszej odlewni. Wieża została wpisana do rejestru zabytków.
 • Kościół parafialny z 1901 roku. Wybudowany został w stylu neogotyckim, murowany, jednowieżowy, jednonawowy z dwiema bocznymi kaplicami.
 • Pomniki przyrody:
  • dąb szypułkowy nazwany "Bartkiem" liczący ok.720 lat;
  • dwa buki w leśnictwie Poręba na "Turkowej Górze" liczące ok. 300 lat. Jedno z drzew spłonęło od uderzenia pioruna i obecnie jest suche, lecz ze względu na liczne dziuple lęgowe ptaków nadal jest prawnie chronione.
 • dwie lipy drobnolistne w Porębie – Krzemienda liczące ok. 250 lat.
   

W przyszłości planowane jest wydzielenie na obszarze Poręby dwóch rezerwatów przyrody "Las Poręba" i "Poręba Stawki".

"Las Poręba" - rezerwat florystyczny miałby chronić unikatowe, najbardziej na północ wysunięte stanowiska "cieszynianki wiosennej" (warto wspomnieć, iż w Polsce roślina ta występuje jedynie w dwóch miejscach, jedno koło Cieszyna, a drugie w Porębie), wraz z fragmentem lasu grędowego z naturalnie zachowanym dość bujnym i bogatym runem oraz zróżnicowanymi zbiorowiskami mszystymi.

Projektowany rezerwat ścisły "Poręba Stawki" powinien objąć obszar po dawnej eksploatacji skał i kruszców wraz z fragmentem podmokłych łąk. Miejsca te stanowią ostoje dla bardzo rzadkich w skali Polski mchów reliktowych, które mają tutaj swoje unikatowe stanowiska.

Obiekty sportowe i rekreacyjne

 • 2 zbiorniki wodne wędkarskie
 • basen pływacki (otwarty) i brodzik – Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji Poręba ul. Zakładowa 13
 • boiska do piłki siatkowej plażowej
 • korty tenisowe – MOS i R ul. Zakładowa 13
 • boiska do piłki siatkowej plażowej – MOS i R ul. Zakładowa 13
 • boisko do piłki nożnej – ul. Chopina
 • Izba Tradycji, ul. Mickiewicza 2, tel. (032) 6771073 Większość zbiorów to eksponaty z nieistniejącego od kilku lat muzeum zakładowego, które mieściło się jeszcze w latach dziewięćdziesiątych we wieży wsadu wielkopiecowego z 1798 roku.

Imprezy cykliczne

 • Dni Poręby – czerwiec – impreza plenerowa teren Amfiteatru i MOSiR Poręba
 • „Lato w mieście” – lipiec – impreza plenerowa teren Amfiteatru
 • Światowy Festiwal Prażonek (potrawa regionalna)– wrzesień – impreza plenerowa Amfiteatr i MOSiR Poręba