Gmina Szczekociny


Stolica gminy: miasto Szczekociny
Powierzchnia gminy: 136 km2
Sołectwa (18): Bonowice, Brzostek, Bógdał, Chałupki, Drużykowa, Goleniowy, Grabiec, Gustawów – Małachów, Ołudza, Przyłęk, Rędziny, Rokitno, Siedliska, Starzyny, Szyszki, Tęgobórz, Wólka Ołudzka, Wólka Starzyńska
Ludność: 8 tys. mieszkańców
Charakter gminy: rolnicza (tereny rolne: 67%, tereny leśne: 22%), turystyczna.

Urząd Miasta i Gminy
42-445 Szczekociny, ul. Senatorska 2
tel.(034) 355 70 50, fax (034) 355 71 65
www.szczekociny.pl


Gmina Szczekociny jest gminą miejsko - wiejską położoną w północno – wschodniej części Powiatu Zawierciańskiego. Pod względem geograficznym położona jest na pograniczu dwóch mezoregionów, tj. Niecki Włoszczowskiej i Progu Lelowskiego, które wchodzą w skład Wyżyny Środkowo – Małopolskiej. Gmina charakteryzuje się bardzo atrakcyjnym położeniem pod względem komunikacyjnym. Przez jej teren przebiega droga krajowa Nr 78, będąca podstawowym szlakiem komunikacji drogowej pomiędzy Aglomeracją Śląską a wschodnią częścią Polski oraz miastami takimi jak: Kielce, Lublin, Radom.


Specyficzny mikroklimat w dorzeczu rzeki Pilicy przepływającej przez gminę Szczekociny, relatywnie mała odległość od dużych miast (Częstochowa – 58 km, Katowice – 77 km, Kielce – 68 km, Kraków – 67 km) i dogodny dojazd spowodował powstanie dwu ośrodków letniskowych – w miejscowościach Bógdał i Szyszki w niewielkiej odległości (5 – 10 km) od miasta Szczekociny.
Bardzo ważną cechą gminy jest fakt, że pomimo niewielkiej odległości od Aglomeracji Śląskiej, poziom zanieczyszczenia środowiska w gminie jest niski. Stwarza to dobre warunki do uprawiania turystyki, a także do ekologicznej produkcji rolnej.

Warto zobaczyć

 • Zespół pałacowo-parkowy w Szczekocinach, wybudowany w stylu barokowo-klasycystycznej rezydencji ok. 1770r. Na terenie parku pałacowego znajdują się pomniki przyrody, do których zaliczamy: lipę drobnolistną, wiąz szypułkowy, jesion wyniosły.
 • Kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela w Przyłęku, murowany 1774 – 1780.
 • Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP w Goleniowach, prezbiterium z ok. 1353r.;
 • Zespół parkowo – pałacowy w Siedliskach z 1896r.
 • Układ urbanistyczny miasta Szczekociny
 • Kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja z około 1620 r., przebudowany w stylu wczesnoklasycystycznym w roku 1780.
 • Barokowa figurka św. Floriana na placu Tadeusza Kościuszki z pięknym kartuszem z monogramem Franciszka Dębińskiego oraz datą 1762. Pomnik poświęcony pamięci żołnierzy VIII Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego.
 • Pomnik Tadeusza Kościuszki ufundowany przez społeczeństwo Szczekocin w 1917r.
 • Kopiec Kościuszki na polach wsi Chebdzie (tuż poza granicą powiatu).
 • Kopiec Grochowskiego będący zbiorową mogiłą polskich kosynierów Insurekcji Kościuszkowskiej w 1794 r. we wsi Wywła, leżącej już poza granicami powiatu.
 • Szlak Kosynierów jest szlakiem turystyczno – historycznym upamiętniającym bitwę stoczoną przez Tadeusza Kościuszkę 6 czerwca 1794 roku, zwaną w historii jako „Bitwa pod Szczekocinami”. Szlak Kosynierów ma 16 km długości, rozpoczyna się przy pomniku Tadeusza Kościuszki na Rynku w Szczekocinach, a kończy przed kościołem w Moskorzewie. Szlak znaczą wiązki metalowych kos oraz tablice informacyjne.
 • Największym bogactwem gminy są lasy. Położony w granicach administracyjnych miasta Las Gąszcze – oddz. 225 – 229, o pow. 132,24 ha (6,08% całości lasów w gminie Szczekociny) jest lasem ochronnym (względy zdrowotne i funkcja rekreacyjna), chronionym ustawowo jako występujący w granicach administracyjnych miasta Szczekociny. Las Gąszcze zapewnia udane wycieczki dla grzybiarzy i zbieraczy runa leśnego. W kompleksie leśnym położonym na południe od miasta wytyczona jest Leśna Ścieżka Edukacyjna, wzdłuż której można podziwiać liczne pomniki przyrody takie jak: daglezje zieloną, modrzew europejski czy dęby szypułkowe. Warta zobaczenia jest tez ostoja siedliskowa Suchy Młyn k. Przyłęka (obszar NATURA 2000) niedaleko Szczekocin z języczką syberyjską – jedną z najrzadszych roślin we florze Polski.

Zdjęcia z gminy
Obiekty rekreacyjne i sportowe

 • rzeki: Pilica i jej dopływy Żebrówka i Krztynia, kompleksy stawów hodowlanych w Szczekocinach i Tęgoborzu, zbiornik wodny w Szczekocinach na ul. Tartacznej;
 • zbiornik wodny rekreacyjny w Szczekocinach;
 • kajaki można wypożyczyć od Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczekocinach, która organizuje od kilku lat cieszące się coraz większą popularnością spływy kajakowe;
 • mały stadion oraz boisko zastępcze przy zespole pałacowym w Szczekocinach;
 • w Gospodarstwie Agroturystycznym „Bantamka” na terenie gminy Szczekociny znajduje się stadnina (19 spokojnych koni angloarabów i małopolskich oraz 4 ujeżdżone kuce szetlandzkie).

Imprezy cykliczne

 • Dni Szczekocin – pierwszy weekend czerwca, Park Miejski w Szczekocinach,
 • Impreza promująca Miasto i Gminę Szczekociny, na którą składają się: Powiatowy
 • Przegląd Zespołów, Kapel i Śpiewaków Ludowych, Jarmark Twórczości Ludowej i Rękodzielnictwa, organizowana przez UMiG, MGOK Szczekociny i Starostwo Powiatowe w Zawierciu;
 • Międzygminny Rajd Turystyczny dla dzieci i młodzieży Szlakiem Kosynierów: impreza związaną jest z obchodami rocznicy bitwy T. Kościuszki pod Szczekocinami. Organizator: Towarzystwo Kulturalne im. T. Kościuszki w Szczekocinach – pierwszy tydzień czerwca;
 • Festiwal Kultury Żydowskiej w Szczekocinach, lipiec, impreza ma na celu przybliżenie mieszkańcom Szczekocin przedwojennej historii miasta związanej nieodłącznie z jego dawnymi obywatelami pochodzenia Żydowskiego. Zapoznaje z kulturą Żydowską, promuje tolerancję między narodami.
 • Dożynki Gminne – sierpień/wrzesień