Gmina Włodowice


Siedziba gminy: wieś Włodowice
Powierzchnia: 76,29 km2
Ludność: 5,3 tys. mieszkańców
Sołectwa (10): Góra Włodowska-Wieś, Góra Włodowska-Kolonia, Hucisko, Morsko, Kopaniny, Parkoszowice, Rudniki, Rzędkowice, Skałka, Zdów;
Charakter gminy: turystyczna, rolnicza (tereny rolne: 57%, leśne: 32%);

Urząd Gminy
42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26
tel. (034) 315 30 30, fax (034) 315 30 31
www.wlodowice.pl

Gmina Włodowice położona jest w zachodniej części Powiatu Zawierciańskiego, w obszarze Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. To wspaniałe miejsce dla turystów pragnących odpocząć z dala od dużych miast, zakochanych w jurajskim krajobrazie, uprawiających niezwykle obecnie popularną wspinaczkę skałkową.

Warto zobaczyć

 • Unikatowy układ urbanistyczny średniowiecznego rynku we Włodowicach.
 • Barokowy kościół p.w. św. Bartłomieja, wzniesiony w I dekadzie XVIII w.
 • Ruiny zniszczonego pożarami pałacu z I połowy XVIII w. wzniesionego prawdopodobnie przez sławnego kasztelana krakowskiego Stanisława Warszyckiego na miejscu modrzewiowego dworu. W 1870 r. mieściła się tu wyższa szkoła agronomiczna założona przez Michała Poleskiego, ze słynną, świetnie wyposażoną biblioteką. Kolejne pożary w 1931 i w 1956 roku zupełnie zniszczyły pałac. Obecnie obiekt nie jest udostępniony do zwiedzania.
 • Pasmo Skał Rzędkowickich - grupa skalnych ostańców i bloków skalnych powstałych z wapieni skalistych. Skałki te, w kształcie kilometrowej długości muru skalnego górującego nad okolicą, są jedną z najpiękniejszych i największych grup skalnych na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Ze względu na różnorodność form, kształtów i wysokości poszczególnych skał oraz południową ekspozycję jest to jedno z najlepszych miejsc do uprawiania wspinaczki skalnej. Szczytowe partie największego ostańca przebija naturalne okno skalne, będące pozostałością dawnego systemu jaskiniowego – to tzw. Okiennik Rzędkowicki (446 m npm). Podczas badań archeologicznych na Okienniku Rzędkowickim znaleziono bardzo ciekawe groty scytyjskie datowane na około 600 r. p. n. e. Piękne pasma Skałek Rzędkowickich przyciągają swym urokiem: piechurów, rowerzystów, i wspinaczy. W ścianach skał istnieje ponad 300 dróg wspinaczkowych. Coraz częściej można zobaczyć tutaj paralotniarzy. Walorem przyrodniczym związanym z budową geologiczną obszaru jest obecność skamieniałości, głównie amonitów.
 • Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Rzędkowice – Morsko (długość - 6 km, czas przejścia - około 3 godzin, liczba przystanków – 9). Ścieżka wytyczona została na obszarze o dużej wartości przyrodniczej. Teren obejmuje trzy pasma wzgórz, są to Skałki Rzędkowickie, Podlesickie i Morskie.
 • Źródła Białki Zdowskiej na wschód od Zdowa. W rozległej dolinie bierze początek Białka będąca jedną z bardziej malowniczych jurajskich rzeczek. Jest to cały zespół źródeł krasowych, tworzący kilka zróżnicowanych nisz źródliskowych, od typowych wypływów szczelinowych po ciekawe źródła podwodne tworzące pulsujące na dnie pola piasku. W 2005r. okresowe Źródło Spod Skałki zostało uznane za pomnik przyrody nieożywionej.
 • Góra Grdyń to częściowo zalesione i zwieńczone niewielkimi skałkami wzgórze, położone na wschód od Włodowic. Stanowi doskonały punkt widokowy na centrum Północnej Jury w tym Skałki Rzędkowickie, Skałki Morskie i Podlesickie. U podnóża wzgórza najprawdopodobniej mieściły się pierwotne Włodowice zniszczone w czasie najazdu tatarskiego w XIIIw.
 • Kamionki na Białej Górze położone między Włodowicami, Rzędkowicami i Górą Włodowską są tradycyjnym obszarem wydobywania łamanego kamienia wapiennego, typowego dla Jury materiału budowlanego. Dla turystów i kolekcjonerów skamieniałości jest to ciekawe miejsce ze względu na masowe występowanie typowych dla jury górnej, stanowiących wręcz symbol regionu amonitów, belemnitów, gąbek, ramienionogów itp.
 • Godny poświecenia uwagi jest również cmentarz rzymsko – katolicki na którym znajdują się mogiły wojenne żołnierzy z I i II Wojny Światowej.
 • Ciekawą historię ma także tutejsza Góra Głowienna, leżąca przy dawnym rozwidleniu dróg do Siewierza i Lelowa. Podobno w czasach pogańskich o wschodzie słońca odprawiano tu obrzędy zażegnywania. Dym z płonących korzeni jałowca miał skutecznie odżegnywać złe moce.

Zdjęcia z gminy

Obiekty rekreacyjne i sportowe

 • Nowoczesna hala sportowa przy Gimnazjum we Włodowicach posiadająca siłownię, ściankę wspinaczkową, salę rehabilitacyjną;
 • Zalew we Włodowicach – latem służy jako kąpielisko, obok boisko do piłki nożnej;