Stan sprawy


Sprawdzanie stanu sprawy pozwala na podglądanie na jakim etapie znajduje się sprawa w urzędzie. Skorzystanie z tej opcji możliwe jest po zalogowaniu do Skrzynki kontaktowej serwisu SEKAP.

Logowanie

Do sprawdzenia stanu sprawy konieczne jest posiadanie numeru sprawy. Numer sprawy zostaje nadany przez urząd po otrzymaniu od petenta pisma. Petent korzystając ze Skrzynki kontaktowej wysyła wniosek/ formularz do urzędu, następnie urzędnik na podstawie pisma zakłada nową sprawę. Informacje o wszczętej sprawie zostają wysłane na Skrzynkę kontaktową i znajdują się w dokumentach odebranych.

Istnieje również możliwość sprawdzenia stanu sprawy, która została złożona w urzędzie w formie papierowej. Wystarczy założyć Skrzynkę kontaktową w serwisie SEKAP i posługując się "Internetowym kluczem dostępu" (nadawany podczas rejestracji) lub "numerem sprawy" uzyskanym w urzędzie w wydziale merytorycznym, sprawdzać jej stan.

Dokładny opis sposobu posługiwania się Skrzynką kontaktową SEKAP znajduje się w dziale Pomoc tego serwisu. Pomocy udzielają również pracownicy Starostwa.