Sprawy Obywatelskie


Prowadzący dział: Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Telefon: (+48) 32 450-71-06, 32 450-71-07, 32 450-71-08, 32 671-07-10 do 12 w 371, 372, 373
Tel/Faks (+48) 32 671-44-89
Faks: (+48) 32 672-19-71
E-Mail: wobywatelski@zawiercie.powiat.pl
Miejsce urzędowania: ul. Sienkiewicza 34, pokój 109, 110, 111
Godziny urzędowania: pon. : 8.00 - 17.00, wt. - pt. : 7.30 - 15.30

Odpowiedzialny za treść Naczelnik Wydziału Krzysztof  Szlachta
Redaktorzy: Monika Fujarska, Przemysław Dąbrowski