Razem bezpieczniej


Rządowy program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań ” Razem bezpieczniej ”.

W dniu 29 marca 2007 Uchwałą nr VIII/44/07 Rady Powiatu Zawierciańskiego uchwalono Strategię Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego na lata 2007-2010 pn. ”Bezpieczny Powiat” dla której wyznacznikiem strategicznych obszarów jest Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. “Razem Bezpieczniej”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 grudnia 2006 roku.
Strategia łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego, a jednym z jej podstawowych założeń jest poprawa bezpieczeństwa powszechnego oraz przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W projekcie w/w Strategii zawarto główne założenia rządowego programu „ Razem bezpieczniej ”, które wcześniej częściowo były realizowane na terenie powiatu zawierciańskiego w ramach Strategii Bezpieczeństwa na lata 2001-2006, a obecnie po modyfikacji są kontynuowane w aspekcie założeń programu rządowego z uwagi, iż przyniosły zakładany skutek w postaci ograniczenia przestępczości i wzrostu wykrywalności w takich obszarach jak:

  •  Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania
  •  Przemoc w rodzinie
  •  Bezpieczeństwo w szkole
  •  Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej
  •  Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Ideą Strategii jest obiektywna poprawa stanu bezpieczeństwa, współpraca instytucji, samorządów, organizacji i mieszkańców na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa, a do osiągnięcia tak określonego celu konieczne jest oddziaływanie na pewnych płaszczyznach.

Niezbędne jest:

  • zmniejszenie liczby zagrożeń, ograniczenie przestępczości
  • wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, obniżenie poziomu subiektywnego poczucia lęku,
  • wzrost prestiżu instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, umocnienie wartości norm prawnych,
  • inicjowanie społecznych działań w kierunku rozpoznawania i przeciwdziałania wraz ze stosownymi instytucjami - zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa.