Wypoczynek dzieci i młodzieży


BEZPIECZNE WAKACJE 2016

W związku ze zbliżającym się okresem letnich wakacji  - z  inicjatywy Wojewody Śląskiego – wzorem lat ubiegłych – podjęto inicjatywę mającą na celu skoordynowanie działań służb, inspekcji i straży województwa śląskiego do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Działania  pn. „ Bezpieczne Wakacje 2016” rozpoczną się 24 czerwca 2016r. i prowadzone będą do 1 września 2016r.

Wojewoda Śląski zwrócił się do jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego  z apelem o podejmowanie działań zmierzających do zapewnienie  bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacji  w szczególności polegających na:

  1. kontrolowaniu  miejsc i obiektów  w których organizowany jest  wypoczynek dzieci i młodzieży oraz urządzeń wykorzystywanych do uprawiania sportu i rekreacji ( place zabaw, boiska, itp.),
  2. prowadzeniu  działań edukacyjnych ukierunkowanych na  propagowanie wzorców bezpiecznego zachowania się w czasie wypoczynku (szczególnie wypoczynku nad wodą),
  3. organizowaniu wypoczynku w szkołach, przedszkolach, świetlicach dla dzieci i młodzieży   pozostającej w miejscu zamieszkania,
  4. włączeniu do akcji funkcjonariuszy straży miejskich i gminnych,
  5. zapewnieniu gotowości służb dyżurnych (PCZK)  do reakcji  na zgłoszenia o nieprawidłowościach w organizacji  letniego wypoczynku.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych należy przeprowadzać przegląd miejsc kąpieli – strzeżonych i niestrzeżonych, jak również tych na których wprowadzony jest zakaz kąpieli. Podczas przeglądu miejsc kąpieli należy zwracać  szczególną  uwagę na wymogi dotyczące właściwego oznaczenia miejsc niebezpiecznych
i objętych zakazem kąpieli.

Na potrzeby akcji „ Bezpieczne wakacje 2016” Wojewoda Śląski uruchomi  telefon interwencyjny o nr 32 2077077 na który przyjmowane będą informacje o nieprawidłowościach w organizacji wypoczynku.

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej , pod adresem internetowym http://wypoczynek.men.gov.pl dostępna jest ogólnopolska baza wypoczynku dzieci i młodzieży, w której można uzyskać dane dotyczące organizatora i miejsca wypoczynku.