Narodowe Siły Rezerwowe


Szef Wydziału Rekrutacji – mjr Andrzej Kozłowski
tel. CM (+48) 32 461-16-30, CA MON 124 630

Oficer Wydziału Rekrutacji – kpt. Andrzej Kowalski
tel. CM (+48) 32  461-163-2, CA MON 124 632