Pomoc dla chorych w razie braku zasilania energetycznego


Starostwo Powiatowe w Zawierciu uzupełnia wykaz osób korzystających w domach z urządzeń podtrzymujących i wspomagających funkcje życiowe.
Dane te są niezwykle przydatne w sytuacjach nagłych i kryzysowych, aby służby niosące pomoc mogły szybko zlokalizować i pomóc osobom które jej wymagają.
Na wypadek awarii lub długotrwałego wyłączenia energii elektrycznej osoby chore, które korzystają w warunkach domowych z urządzeń medycznych podtrzymujących oraz wspomagających funkcje życiowe (respiratory, ssaki, koncentratory tlenu) mogą zgłaszać swoje dane kontaktowe.
W tym celu powinni pobrać , wypełnić i przesłać załączony formularz z oświadczeniem na adres:
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Zawierciu,
ul. H. Sienkiewicza 34,
42-400 Zawiercie,

W razie pytań proszę się kontaktować w godzinach pracy starostwa z pracownikiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego pod nr tel/ fax. (+48) 32 671-44-89
W nagłych przypadkach związanych z brakiem prądu zasilającego aparaturę podtrzymującą funkcje życiowe proszę dzwonić pod nr alarmowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu tel.112 lub 998.