Aktualności


Najważniejsza: jakość i trwałość dróg
24 lutego 2017

Przez trzy dni gościli w powiecie zawierciańskim uczestnicy posiedzenia Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych oraz Konwentu Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Śląskiego.

 

Wspólne posiedzenie KR ZDP oraz Konwentu ZDPWŚ, odbywające się w Lgocie Murowanej, otworzył Henryk Goncerz, Przewodniczący Konwentu ZDPWŚ, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu.

 

Stefan Pantak, wójt Gminy Kroczyce, na obszarze której gościli „drogowcy” wykorzystał sposobność, by zareklamować gminę Kroczyce jako perłę jurajskiego krajobrazu, bogatą w rzadkie na Jurze zbiorniki wodne, ze szczególną atrakcją turystyczną jaką jest Okiennik Wielki (obecnie własność gminy) świetnie rozwiniętą bazą noclegową, gastronomiczną i w 100 proc. odremontowanymi drogami powiatowymi.

Starosta Zawierciański Krzysztof Wrona mówił o specyfice ukształtowania całego powiatu zawierciańskiego. Zwrócił uwagę na trudną sytuację finansową powiatów ziemskich, których budżety w stosunku do budżetów miast i gmin leżących na obszarze tych powiatów, potrafią być nawet dwukrotnie niższe.  Brak środków powiaty rekompensują współpracując przy remontach dróg powiatowych z gminami oraz poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych. Tylko dzięki takim działaniom udaje się wyremontować więcej „powiatówek”.

 

Stanisław Dąbrowa, Wicemarszałek Województwa Śląskiego stwierdził, że przy tej szczupłości środków, jakimi dysponują, powiaty radzą sobie w miarę dobrze, ale żeby sieć dróg powiatowych była na odpowiednim poziomie, muszą iść za tym środki finansowe i o tym trzeba przekonać zarządzających.

 

W posiedzeniu uczestniczyła pani Beata Leszczyńska, Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych w  Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Mówiła o wysokości rezerwy na rok bieżący, najczęstszych powodach  odrzucania wniosków drogowych, a także zmianach wprowadzanych nowymi przepisami.

 

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach  - Zbigniew Tabor, przedstawił funkcjonujące, a wypracowane przez ZDW w Katowicach „Standardy dróg wojewódzkich województwa Śląskiego”. Jak wyjaśnił, w Polsce nie istnieje żaden system przepisów technicznych, a takie wytyczne są niezbędne, by wykonane drogi były dobre i trwałe.

- Jakość i trwałość dróg – to nasz cel – podkreślił.

Adam Czerwiński, Przewodniczący KR ZDP, Dyrektor PZD w Nowym Sączu mówił o aktualnych problemach w zarządzaniu drogami powiatowymi.

A problemów tych jest sporo. Specjaliści dzielili się wiedzą na temat interpretacji niektórych przepisów, sposobów rozstrzygania problemów związanych z budową dróg (np. problem zjazdów z dróg powiatowych i gminnych, decyzji lokalizacyjnej i jej wzoru) oraz wspólnie starali się wypracować najkorzystniejsze rozwiązania.

Obecni mieli okazję zapoznać się z propozycjami firm działających w branży i oferujących nowe rozwiązania zarówno w zakresie budowy dróg, sprzętu używanego na drogach, systemów mobilnych itp. Przedstawiciele firm omówili m.in.:

- Biuro Badawczo - Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego „TRANSCOMP” Sp. z o.o. z Warszawy:  „Propozycje ofertowe firmy BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o., na tle istniejących uwarunkowań prawnych i praktyki wdrożeniowej - głos w dyskusji na temat rozwiązywania problemów środowiska”;

- Firma UPONOR INFRA Sp. z o.o. z Warszawy:  „Odwodnienia dróg o wydłużonej trwałości – systemy polietylenowe UPONOR  INFA w infrastrukturze drogowej: „Trwałość i efektywność odwodnień drogowych jako jeden z warunków utrzymania  Parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych dróg”;

- Firma DESIGNERS Sp. z o.o. z Warszawy: „Udostępnienie map i bazy danych drogowych w sieci internet oraz dla urządzeń mobilnych”;

- Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o. z Kielc: „Sprzęt do utrzymania dróg – nowości”;

- Lehmann + Partner Polska Sp. z o.o. z Konina: „Automatyczna ocena uszkodzeń nawierzchni jezdni”.

Pokaz sprzętu przygotowała z kolei Firma „AGROMA” ze Świerklańca.

Pozostałe aktualności