Aktualności


Obradowali starostowie
13 marca 2017

Problemy reformy służby zdrowia oraz środki europejskie na inwestycje drogowe zdominowały Konwent Powiatów Województwa Śląskiego w Koszęcinie.

Zaniepokojenie zapowiadanymi zmianami w systemie ochrony zdrowia wyraził w imieniu starostów Andrzej Płonka, starosta bielski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego. „Wiemy, że nie wszystkie szpitale znalazły się w sieci zaproponowanej w reformie i za chwilę mieszkańcy mogą stracić dostęp do usług leczniczych. Ustawa o zmianie systemu służby zdrowia przeszła przez Sejm, procedowana jest w Senacie, jeśli wyjdzie w tym kształcie, w jakim znamy ją na tym etapie, to osiem szpitali z naszego województwa znajdzie się poza siecią” – powiedział starosta bielski. Przewodniczący Konwentu Powiatów zapowiedział, że podczas dyskusji sformułowane zostanie i podjęte wspólne stanowisko dotyczące reformy służby zdrowia. Jego treść zostanie przesłana na ręce Premier Rządu RP oraz Wojewody Śląskiego. W dyskusji wzięli udział starostowie województwa śląskiego oraz radna Sejmiku Województwa Lucyna Ekkert.

Drugim tematem, na którym skupiła się uwaga zebranych, był brak środków europejskich na inwestycje drogowe dla powiatów. Członkowie Konwentu postulowali podjęcie renegocjacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Komisją Europejską i rozszerzenie ich o możliwość dofinansowanie dróg lokalnych, w tym gminnych i powiatowych, stworzenie nowego programu wojewódzkiego dotyczącego budowy dróg lokalnych oraz możliwość wsparcia finansowego dla powiatów na realizację inwestycji na drogach powiatowych w ramach porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego. „Obecna perspektywa nie przewidywała środków europejskich na drogi powiatowe w naszym województwie. Złożyłem jednak zobowiązanie, że jeśli tylko uda się renegocjować te warunki, dołożę wszelkich starań, żeby pieniądze na ten cel się znalazły” – dodał marszałek Saługa.

Źródło: www.slaskie.pl

Pozostałe aktualności