Aktualności


Nowy radny złożył ślubowanie
30 marca 2017

Podczas XXXIV Sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego doszło do uroczystego ślubowania nowego radnego. Funkcję tę sprawować będzie Damian Łukasik, który zastąpił Rafała Porca.

- Było dla mnie wielką przyjemnością, zaszczytem i wyróżnieniem reprezentowanie mieszkańców gminy Łazy na przestrzeni ostatnich pięciu kadencji – powiedział na wstępie były wicestarosta Rafał Porc. W swoim wystąpieniu podziękował byłym i obecnym przewodniczącym rady, starostom, koleżankom i kolegom radnym, pracownikom Starostwa Powiatowego w Zawierciu, a także jednostek organizacyjnych powiatu. Przypomniał, że od pierwszego dnia Powiatu Zawierciańskiego funkcję radnych sprawują już tylko dwie osoby - Przewodniczący Jarosław Kleszczewski i jego zastępca Andrzej Danecki. - Zamykam pewien rozdział pracy samorządowej i rozpoczynam kolejny. Nadal chciałbym pracować dla dobra naszego powiatu – dodał. Koleżankom i kolegom z rady życzył spokojnej i owocnej pracy.

Również Starosta Zawierciański Krzysztof Wrona podziękował, byłem już radnemu, za blisko 20 lat pracy na rzecz samorządu i mieszkańców Powiatu. 

W związku z powołaniem Damiana Łukasika, radni przyjęli dwie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji, w których do tej pory zasiadał jego poprzednik (Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej).

W punkcie interpelacji głos zabrali radna Beata Chawuła, która odniosła się do planów połączenia Szpitala Powiatowego z Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego oraz radny Rafał Krupa, prosząc o informację na temat decyzji Zarządu Powiatu w sprawie wyboru na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu.

Ponadto rada przyjęła wszystkie przedłożone pod głosownaie projekty uchwał m.in. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja - wymiana wewnętrznej instalacji c.o. dla budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu”, przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za 2016 rok oraz przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2016 rok.
 

Pozostałe aktualności