Aktualności


Powiatowy Dzień Strażaka
12 maja 2017

Strażacy uhonorowali srebrnym medalem  „Za zasługi dla pożarnictwa” Krzysztofa Wronę, Starostę Zawierciańskiego.

Uroczystość zorganizowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Powiatowemu PSP bryg. Markowi Fiutakowi przez Dowódcę uroczystości mł. bryg. Radosława Lendora.

Po wysłuchaniu hymnu, głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Zawierciu bryg. Marek Fiutak, który przywitał przybyłych licznie gości. Nie obyło się bez podziękowań dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu za trud, poświęcenie oraz sumienną i rzetelną służbę, a także dla druhów ochotników powiatu zawierciańskiego za współpracę i pomoc w podnoszeniu ogólnie pojętego bezpieczeństwa powiatu.

Podczas uroczystości wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe, odznaczenia i wyróżnienia.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

    mł. bryg. Łągiewka Artur

    st. kpt. Ziębiński Sławomir

    st. ogn. Kończyk Przemysław

wręczenie medali odbędzie się na wojewódzkiej uroczystości Dnia Strażaka w Katowicach dnia 16 maja.

 

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 6 z dnia 19 kwietnia 2016 r. oraz Nr 6 i 7 z 26 kwiatnia 2017 r. Brązową Odznakę "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" otrzymali:

    mł. bryg. Antosiak Dawid

    asp. sztab. Słodek Dariusz

    ogn. Latacz Mariusz

    Pan Bakalarz Zbigniew

    Pan Tomsz Męcik-Kronenberg.

 

Dyplomem Komendanta Głównego za bohaterską postawę i działanie, które zapobiegło wybuchowi gazu uhonorowany został:

    Szymon Kotwa - uczeń klasy I Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łazach.

 

W dniu 8 marca 2017 r. 7-letni Szymon Kotwa mieszkaniec Łaz w trakcie spaceru wyczuł w pobliżu wykopu zapach ulatniającego się gazu. Niezwłocznie przekazał tą informację swojemu ojcu, a następnie sąsiadowi, funkcjonariuszowi Państwowej Straży Pożarnej, który zaalarmował służby ratownicze. Po przybyciu na miejsce zastępów straży pożarnej, stwierdzono wyciek gazu ziemnego z rozszczelnionego gazociągu. Wykop znajdował się obok ruchliwej drogi oraz kompleksu garaży pobliskiego osiedla. Bohaterska postawa chłopca jest godna naśladowania i nagrodzenia. Przekazanie informacji o zdarzeniu spowodowało usunięcie zagrożenia dla ludzkiego zdrowia, życia i mienia.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. śląskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Złoty „Medal za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał:

    dh Czesław Pantak

 

Srebrny „Medal za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali:

    dh Ibek Stanisław

    dh Wrona Krzysztof

    st. ogn. Tkacz Tomasz

 

Brązowy „Medal za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał:

    mł. kpt Nocoń Grzegorz

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. śląskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Brązowy „Medal za zasługi dla pożarnictwa” otrzymały firmy:

    Karczma u Stacha

    Przedsiębiorstwo P. P. U. H. D. "URBIT"

Rozkazem personalnym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyższe stopnie oficerskie otrzymali następujący funkcjonariusze:

stopień młodszego brygadiera:

    st. kpt. Antosiak Dawid

    st. kpt. Królak Adam

 

stopień kapitana:

    mł. kpt. Wiśniewska Beata

wręczenie aktu nadania wyższych stopni służbowych odbędzie się na wojewódzkiej uroczystości Dnia Strażaka w Katowicach dnia 16 maja.

Rozkazem personalnym Nr 1 z dnia 19 kwietnia 2017 r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyższe stopnie aspiranckie otrzymali następujący funkcjonariusze:

stopień aspiranta sztabowego:

    st. asp. Grabowski Rafał

    st. asp. Ładoń Tomasz

    st. asp. Słodek Dariusz

 

Rozkazem personalnym Nr 3 i Nr 5 z dnia 18 kwietnia 2017 r. Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wyższe stopnie podoficerskie otrzymali następujący funkcjonariusze:

stopień starszego ogniomistrza:

    ogn. Drabek Dariusz

    ogn. Kowalik Krzysztof

 

stopień ogniomistrza:

    mł. ogn. Dworak Piotr

    mł. ogn. Glanowski Krzysztof

    mł. ogn. Pucek Michał

 

stopień młodszego ogniomistrza:

    st. sekc. Latacz Zbigniew

    st. sekc. Staroń Michał

 

stopień starszego sekcyjnego:

    sekc. Barczyk Arkadiusz

    sekc. Lassak Jacek

    sekc. Pelan Grzegorz

 

stopień sekcyjnego:

    st. str. Jamrocha Marek

    st. str. Maj Marcin

    st. str. Surmik Michał

    st. str. Żmuda Grzegorz

 

Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizowaniu zadań służbowych wyróżniona została:

     Pani Anna Mędrek.

 

Dyplomem Komendanta Powiatowego PSP w Zawierciu za trud, poświęcenie i ofiarną postawę podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz zaangażowanie i aktywny udział w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej, a także za godne reprezentowanie Komendy wyróżnieni zostali:

    mł. bryg. Osikowicz Łukasz

    mł. bryg. Szczerba Krzysztof

    st. ogn. Kowalik Krzysztof

    sekc. Boroń Damian.

 

Uchwałą Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Odznakę zasłużony dla Związku otrzymali:

    Pan Stanisław Pasiut

    Pan Wiesław Nowak

 

Decyzją Nr 17 z dnia 8 maja 2017 roku Komendant  Powiatowy PSP w Zawierciu z okazji „Dnia Strażaka” za szczególne zaangażowanie w służbie i wzorowe wykonywanie przydzielonych zakresem czynności zadań i obowiązków służbowych przyznał strażakom i pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej uznaniowe nagrody pieniężne.

 

Mając na uwadze potrzeby sprzętowe Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu Starosta Zawierciański oraz CMC Poland Sp. z o.o. ufundowali dla strażaków nowoczesny sprzęt.

Pozostałe aktualności