Aktualności


Sukces ucznia z „Dunika”
16 maja 2017

Uczeń Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu Kamil Walczyk przystąpił do eliminacji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski, Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju.

Celem olimpiady było propagowanie wiedzy w zakresie nauk bezpieczeństwa i obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Kamil przygotowywał się pod kierunkiem mgr Jolanty Stankowskiej i przeszedł etap okręgowy w Katowicach,  dostając się do zawodów centralnych organizowanych przez Uniwersytet Warszawski.

 Uczestnicy – 160 uczniów szkół ponadgimnazjalnych – na tym etapie walczyło o 36 indeksów na studia w zakresie bezpieczeństwa, w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe. Uczeń „Dunikowskiego” został laureatem I edycji olimpiady, uzyskał indeks z prawem wstępu na wybraną przez siebie  uczelnię oraz wiele nagród rzeczowych. Oprócz satysfakcji z wygranej, uczestnicy mieli możliwość zwiedzania niektórych zabytków Warszawy, wysłuchania interesujących wykładów i przyjęcia gratulacji od zastępcy dowódcy operacyjnego Sił Zbrojnych RP - gen. brygady  Andrzeja Tuzy oraz zastępcy dowódcy Żandarmerii Wojskowej -  gen. brygady dr  Roberta Jędrychowskiego.

Pozostałe aktualności