Aktualności


Zmiany w uchwale dotyczącej łączenia Szpitala ze ZLA przyjęte
10 lipca 2017

10 lipca odbyła się XXXIX Sesja Rady Powiatu Zawierciańskiego zwołana na wniosek zarządu.

Przyczyną zwołania nadzwyczajnego posiedzenia było wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVII/320/17 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie połączenia SP ZOZ ZLA w Zawierciu z SP ZOZ Szpitalem Powiatowym w Zawierciu.

Czego dotyczą wprowadzone poprawki?
- tytuł uchwały otrzymał brzmienie:
„w sprawie połączenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej Szpitalem Powiatowym w Zawierciu”;

- § 1 otrzymał brzmienie:
„Połączyć samodzielnym publiczny zakład opieki zdrowotnej Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu (zwany dalej Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego lub zakładem przejmowanym) jako zakład przejmowany z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej Szpitalem Powiatowym w Zawierciu (zwanym dalej Szpitalem  lub zakładem przejmującym) jako zakładem przejmującym”;

- § 3 otrzymał brzmienie:
„Kierownik zakładu przejmującego złoży wniosek, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, w dniu 20 września 2017 roku”.

- Uchylony został § 5.

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności