Aktualności


Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze
28 września 2017

Rada Powiatu Zawierciańskiego, podczas wrześniowego posiedzenia, przyjęła informację z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2017 roku.

Budżet powiatu na 2017 rok zatwierdzony przez Radę Powiatu Zawierciańskiego po stronie dochodów zamykał się kwotą 109.810.530 zł, wydatków 112.490.826 zł oraz przychodów 3.538.736 zł i rozchodów 858.440 zł.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 30.06.2017 r. plan dochodów wynosi 112.674.567 zł  i został wykonany w I półroczu w wysokości 55.000.215,80 zł, co stanowi 48,8 % planu. Natomiast plan wydatków stanowi kwotę 117.443.050,69 zł i za I półrocze został wykonany w wysokości 50.190.147,73 zł, tj. na poziomie 42,7 % planu.

„Za” przyjęciem uchwały było 15 radnych, 8 wstrzymało się od głosu. Głosów przeciw brak.

Pozostałe aktualności