Aktualności


Awans zawodowy nauczycieli
13 października 2017

13 października w Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbyło się wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zawierciański.

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” – to słowa roty ślubowania, które w dniu dzisiejszym wypowiedziało kolejnych ośmiu pedagogów z placówek działających pod auspicjami powiatu.

Po uroczystym ślubowaniu Starosta Zawierciański Krzysztof Wrona przekazał awansowanym najlepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, a w tym roku otrzymali je: Agnieszka Biechońska, Edyta Świstak, Małgorzata Zaporowska – Zalasińska, Anna Miśta, Grzegorz Krasowski, Marzena Jagielak, Damian Madejski oraz Karolina Krzysztofik.

Podczas uroczystości nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej odebrali: Małgorzata Grzanka, Ewa Ludynia, Mariusz Grzelka, Beata Mędrecka-Bańka, Dariusz Jaworski, Józef Talik, Marzena Orzoł, Grażyna Pałka oraz Małgorzata Piątek.


Szczególne słowa uznania na ręce Starosty skierował odchodzący na emeryturę Józef Talik, który podziękował za wieloletniu trud wkładany w rozwój oświaty w naszym powiecie, a zwłaszcza za działania na rzecz placówki w Żarnowcu. Zgromadzonym przypomniał również rolę jaką w życiu młodych ludzi pełni szkoła, która powinna przekazywać nie tylko wiedzę, ale również należyte wartości.

Pozostałe aktualności