Aktualności


Dostosowywanie szkół do ustawy o systemie oświaty
26 października 2017

Rada – podczas czterdziestego czwartego posiedzenia bieżącej kadencji - przyjęła szereg uchwał w sprawie przekształcenia placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat. Zmiany wynikają z reformy systemu edukacji i musiały zostać wprowadzone do 30 listopada br.

Od 1 września 2017 roku dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształcona została w branżową szkołę I stopnia. Tym samym na rok szkolny 2017/2018 nie była prowadzona już rekrutacja do pierwszych klas dotychczasowych 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych, a do szkół branżowych.

Zmiany dotyczyły również szkół policelanych dla dorosłych.

 

 

W związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:
Art.18
1. Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy:
1) ośmioletnią szkołę podstawową;
2) szkoły ponadpodstawowe:
a) czteroletnie liceum ogólnokształcące,
b) pięcioletnie technikum,
c) trzyletnią branżową szkołę I stopnia,
d) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
e) dwuletnią branżową szkołę II stopnia,
f) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.
 

Pozostałe aktualności