Aktualności


Szereg remontów w Zawierciu zakończony
2 listopada 2017

W październiku zakończył się prace remontowane związane z inwestycjami realizowanymi na terenie Zawiercia.

Zadania dotyczyły:

- "Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Wyspiańskiego w Zawierciu między ul.Karowa i Tęczowa", wykonawca: PJ BUD-REM Justyna Jaworska-Nowak,wartość: 9900 zł
- "Przebudowa chodnika przy ul. Borowej w Zawierciu", wartość: 22.500,00zł oraz "Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych ul. Borowa i Borowe Pole w Zawierciu, wartość: 263.047,68 zł, wykonawca w obu
przypadkach: PJ BUD-REM Justyna Jaworska-Nowak
- "Przebudowa ul. Turystycznej w Zawierciu", wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe DOMAX Arkadiusz Mika, wartość:387.377,71 zł
- "Przebudowa parkingu przy ul. Karlińskiej w Zawierciu", wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane INŻBUD, wartość: 75.881,21 zł

Pozostałe aktualności