Aktualności


Wojskowa Akademia Techniczna patronem Zespołu Szkół w Pilicy
29 listopada 2017

28 listopada 2017r. w Warszawie zawarte zostało porozumienie pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, Powiatem Zawierciańskim oraz Zespołem Szkół w Pilicy.

W myśl porozumienia strony zobowiązały się do wspólnych działań na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowania wiedzy politechnicznej i z zakresu wojskowości oraz przygotowania przyszłych kadr na potrzeby polskiej nauki i gospodarki oraz polskiego społeczeństwa.

W ramach współpracy WAT objął Zespół Szkół patronatem naukowym oraz podejmie współpracę z innymi szkołami ponadpodstawowymi w Powiecie. Prowadzone będą zajęcia pokazowe przez nauczycieli akademickich, udzielane będą konsultacje oraz pomoc w doborze treści programowych zajęć, współorganizowane konkursy i imprezy o charakterze popularno-naukowym, sportowo-rekreacyjnym, turystycznym czy też kulturalno-historycznym. Uczniowie klas maturalnych będą mieli okazję do udziału w pracach uczelnianych kół  naukowych.

WAT jest uczelnią wychowującą studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowania praw człowieka, prowadzącą kształcenie i badania naukowe na najwyższym poziomie, stanowiącą zaplecze dydaktyczny, eksperckie i naukowo-badawcze Ministra Obrony Narodowej.

W spotkaniu uczestniczyli: Rektor-Komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, Starosta Zawierciański Krzysztof Wrona, Wicestarosta Bogusław Piotrowski oraz dyrektor pilickiej szkoły Anna Woźniczko.

Pozostałe aktualności