Aktualności


Europassy w "Gostku"
9 lutego 2018

Uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne, zaproszeni goście, media oraz sponsorzy szkoły wzięli udział w niecodziennej uroczystości wręczenia Europass – Mobilność. Akademia odbyła się 25 stycznia w auli Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach, a licznie zgromadzonych gości powitała dyrektor placówki Marzena Orzoł. Obecni mieli możliwość nie tylko poznać osoby, które odbyły zagraniczne praktyki, ale także mogli zapoznać się z przebiegiem pracy oraz zadaniami, z którymi musieli się zmierzyć praktykanci.

 

40 uczniów reprezentujących kierunki technik elektroenergetyk transportu szynowego i technik obsługi portów i terminali odbyło miesięczne praktyki w ramach projektu pn. „Technika łączy ludzi” w okresie 01.06.2016 – 31.05.2017. Młodzież swoje zagraniczne działania zaprezentowała w formie prezentacji multimedialnej, w której opowiedziała o kierunkach szkolenia, rodzaju wykonywanych zadań, możliwości poznania kraju oraz jego zabytków oraz nawiązanych przyjaźniach. Przedstawiciele grona pedagogicznego podsumowując zagraniczne praktyki podkreślili, że młodzież dała się poznać u swoich pracodawców z najlepszej strony. Przedsiębiorcy, którzy uczyli polską grupę zawodu byli mile zaskoczeni nie tylko wysokim poziomem wiedzy teoretycznej i praktycznej, ale także bardzo dużą chęcią zdobywania nowego doświadczenia oraz rozwijania swoich zainteresowań. Młodzież nie tylko sumiennie wypełniała swoje obowiązki, ale z wielkim zaangażowaniem brała udział w różnych projektach i międzynarodowych inicjatywach. Dzięki temu wróciła do kraju z bogatym bagażem doświadczenia zawodowego, które z pewnością zaprocentuje w przyszłości podczas kontynuowania edukacji lub podjęcia pracy zawodowej.
Potwierdzeniem odbytych praktyk stały się dokumenty Europass – Mobilność, które dowodzą realizacji szkolenia, odbytego w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego - europejska ścieżka kształcenia (praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie). Taka ścieżka kształcenia monitorowana jest przez dwie organizacje partnerskie: jedną w kraju pochodzenia i drugą w kraju przyjmującym. Obaj partnerzy uzgadniają cel, zakres i czas trwania ścieżki, określają także, kto będzie osobą odpowiedzialną za przebieg nauki i szkolenia w kraju przyjmującym. Dokument Europass-Mobilność potwierdza Krajowe Centrum Europass na wniosek polskiej instytucji organizującej kształcenie, praktykę lub staż.

Pozostałe aktualności