Aktualności


Konwent Powiatów województwa śląskiego
26 lutego 2018

W Chorzowie na gruntownie wyremontowanym Stadionie Śląskim miał miejsce drugi już w tym roku Konwent Powiatów Województwa Śląskiego. Organizatorem konwentu był Paweł Sadza Starosta Pszczyński, a całość zebrania prowadził Przewodniczący Konwentu Andrzej Płonka Starosta Bielski.

O historii powstania Stadionu Śląskiego mówił Prezes Zarządu Krzysztof Klimosz , który zaprezentował również możliwości współpracy z samorządami np. przy organizacji szkolnych wycieczek, półkolonii. Poinformował także o najbliższych prestiżowych imprezach sportowych organizowanych na tym obiekcie: memoriale Janusza Kusocińskiego, Kamili Skolimowskiej, zawodach żużlowych czy meczu  piłkarskiego z Koreą.

W części merytorycznej spotkania wystąpił Z – ca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Arkadiusz Biskup. Zaprezentował on temat współpracy PSP i samorządów powiatowych na rzecz realizacji zadań ustawowych określonych dla Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego, a także współpracy w ramach  Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Na podstawie doświadczeń jak np. ostatnie nawałnice zasygnalizował konieczność poprawy wzajemnej koordynacji służb na poszczególnych poziomach administracyjnego działania aby poprawić skuteczność i szybkość prowadzonych działań ratowniczych. Dopracowane powinny być w tym zakresie możliwie jak najszybciej standardy współpracy.

W trakcie dyskusji starostowie sugerowali aby utrzymać dotychczas stosowany model działania  Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego w godzinach pracy urzędów przez komórki zarządzania kryzysowego starostw powiatowych, a po godzinach pracy urzędów i w dni wolne  stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej, do których zgłaszana jest zdecydowana większość zdarzeń interwencyjnych. Podawano przykłady dobrej współpracy w tej dziedzinie. Starostowie  w dyskusji podnieśli problem  kontroli przeciwpożarowych w obiektach użyteczności publicznej. Zwrócili uwagę, iż są to często budynki kilkudziesięcioletnie, a dostosowane powinny być do standardów obowiązujących w aktualnych przepisach budowlanych. Koszty tych adaptacji są ogromne, a w świetle obowiązujących przepisów są niezbędne do wykonania.

Kolejnym tematem podejmowanym na konwencie jest funkcjonujące od początku roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zarządzają one zasobami wodnymi poprzez planowanie w gospodarowaniu wodami, zgody wodnoprawne, opłaty i kontrolę. W związku z tym, że Wody Polskie nadal są w stadium organizacji nie wydawane są przez nich pozwolenia wodnoprawne co wstrzymuje w konsekwencji wydawanie pozwoleń na budowę. Problem ten dotyka również samorządy realizujące inwestycje. Zdaniem starostów brak szybkiej reakcji w w/w kwestii spowoduje paraliż inwestycyjny w skali nawet ogólnopolskiej.

W trakcie konwentu przedstawiciel klinik amerykańskich wystąpił z propozycją współpracy z samorządami w zakresie monitorowania zdrowia pacjentów kardiologicznych za pomocą urządzenia które te kliniki zaprojektowały i wykonały. Przedstawiciel Klinik przekazał materiały w tym zakresie do zapoznania i wykorzystania w dalszych działaniach.

W Konwencie wziął również udział redaktor Kamil Durczok, który promował portal informacyjny Silesion.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Pozostałe aktualności