Aktualności


Akcja – Reakcja – Edukacja
28 lutego 2018

„Akcja. Reakcja. Edukacja – Zdarzenia masowe jako wyzwanie dla struktury porządku publicznego i bezpieczeństwa społeczności lokalnej” - to temat dwudniowego szkolenia zorganizowanego w Zawierciu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele poszczególnych służb ratowniczych z terenu Chorzowa i Zawiercia. W trakcie szkolenia omawiano oraz wysuwano wnioski z przebiegu akcji ratowniczych największych katastrof na terenie naszego województwa.

Szkolenie, które odbyło się w Zawierciu zostało zorganizowane przez Chorzowską Koalicję na Rzecz Bezpieczeństwa. Gości przywitał Prezydent Chorzowa – Andrzej Kotala i Starosta Zawierciański – Krzysztof Wrona. Pierwszym z prelegentów był Komendant Miejski Policji w Chorzowie podinsp. Robert Łuszcz. Następnie głos zabrał generał Janusz Skulich – dowódca akcji ratowniczej podczas katastrofy budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 r.

Dyskusję na temat katastrofy kolejowej pod Szczekocinami rozpoczął Prokurator Robert Wypych z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. O pomocy, jaką udzieliła lokalna społeczność ofiarom i uczestnikom katastrofy przypomniał Burmistrz Szczekocin - Krzysztof Dobrzyniewicz. Kierownik Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu – lek.med. Jacek Pańczyk opisał działanie służb medycznych. Następnie mł.bryg. Krzysztof Szczerba z Państwowej Staży Pożarnej w Zawierciu i kom. Paweł Sobota Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Zawierciu przedstawili działania realizowane przez strażaków i policjantów. Zaprezentowano zdjęcia, filmy i nagrania rozmów telefonicznych. Pokazano symulację przebiegu obu katastrof i omówiono przyczyny.

Wszyscy prelegenci oceniali i wysuwali wnioski z przeprowadzonych działań ratowniczych. Dyskutowano również o zadaniach poszczególnych służb, w przypadku wystąpienia podobnych zdarzeń masowych. Szczególną uwagą poświęcono lokalnej polityce zdrowotnej, jako jednemu z głównych elementów systemu zabezpieczenia medycznego w sytuacji wystąpienia zdarzeń masowych. Wielokrotnie podkreślano, że w takich sytuacjach bardzo ważne jest, aby wszystkie służby ratownicze ściśle ze sobą współpracowały.

Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Pozostałe aktualności