Aktualności


Pamiętaj o przerejestrowaniu stowarzyszenia zwykłego
2 marca 2018

Już niedługo - 20 maja 2018 roku - zakończy się okres dostosowania stowarzyszeń zwykłych do zmian w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach. W związku z tym 1 marca 2018 roku w Starostwie Powiatowym odbyło się kolejne bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych.

Szkolenie otworzyli Starosta Zawierciański Krzysztof Wrona oraz Członek Zarządu Powiatu Cezary Barczyk, którzy podkreślali istotną rolę jaką pełnią organizacje pozarządowe we współczesnym społeczeństwie w niemal każdej jego dziedzinie - edukacji, opiece społecznej, ochronie zdrowia, ochronie środowiska, kulturze czy sporcie.

Prowadzący Artur Gluziński opowiedział na temat przerejestrowania stowarzyszeń zwykłych założonych przed 20 maja 2016 roku, które w przeciwnym razie zostaną rozwiązane z mocy prawa. Omówione zostały kwestie związane ze składaniem ofert konkursowych i pozakonkursowych –  na co należy zwracać szczególną uwagę przy uzupełnianiu wniosków i składaniu sprawozdań. Artur Gluziński chętnie udzielał również odpowiedzi na wszelkie pytania uczestników, a tych nie brakowało.

Na terenie powiatu zawierciańskiego działa obecnie około 300 stowarzyszeń.

Organizatorem szkolenia był Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO oraz LGD „Perła Jury”.
 

Pozostałe aktualności