Aktualności


Żermun 2018: "Zakończmy ludzkie cierpienie"
9 marca 2018

W dniach 8-9 marca odbyła sie w naszej szkole juz po raz dziewiąty modelowa konferencja ONZ Żermun. Jest ona wzorowana na innej modelowej konferencji ONZ o nazwie „BERMUN”, w której uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego biorą udział od 2007 roku.

Konferencja w Berlinie polega na symulowaniu prawdziwych obrad ONZ. Uczniowie mają za zadanie wcielić się w rolę delegatów obcego kraju i z ich perspektywy omawiają w języku angielskim najbardziej kluczowe kwestie społeczno - polityczne współczesnego świata.

Tematem przewodnim Konferencji Żermun 2018 była sentencja: ,Zakończmy ludzkie cierpienie'. W konferencji brali udział uczniowie najstarszych klas jedenastu szkól podstawowych naszego powiatu. Młodzież tradycyjnie pracowała w pięciu komisjach: politycznej, praw człowieka, rozbrojenia, ochrony środowiska oraz w komisji specjalnej. Uczniowie opracowywali i dyskutowali nad tematami: ,Wzmocnienie prawa międzynarodowego w celu zapobieżenia stosowania broni masowego rażenia', ,Gwałtowny wzrost dyskryminacji ze względu na rasę i pochodzenie',,Wzrastajace zanieczyszczenie powietrza jako istotne zagrożenie zdrowia - metody ograniczenia i walki z problemem', ,Opracowywanie strategii zapobiegania przestępczości nieletnich'. Gośćmi specjalnymi tegorocznej edycji konferencji były: Halina Bulska-Sobusik – psycholog, pełnomocnik Prezydenta Miasta Zawiercie ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, która wygłosiła wykład podczas ceremonii otwarcia oraz  Marta Wnuk, st.sierż. z Komendy Policji w Zawierciu, która przedstawiła dwie prelekcje w komisjach roboczych i odpowiedziała na liczne pytania uczniów.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Zawierciański Krzysztof Wrona.

Pozostałe aktualności