Aktualności


Razem na rynek pracy
18 czerwca 2018

14 czerwca br. w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu odbyła się konferencja zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu Razem na rynek pracy. SZKOŁA - SAMORZĄD – PRACODAWCA”.

Celem konferencji było omówienie zmian w szkolnictwie zawodowym od 2019r. oraz dokonanie analizy kształcenia zawodowego w szkołach na terenie Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu. Tematy te zostały zaprezentowane przez Pana Zbigniewa Zalasa członka Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz przez Panią Elżbietę Włodarczyk  St. Wiz. Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu.

W czasie paneli dyskusyjnych swoje szkoły oraz kierunki kształcenia prezentowało siedmiu dyrektorów z Delegatury Sosnowieckiej oraz liczni pracodawcy.

W panelu III „Transport ma zawsze przyszłość” wystąpiła dyrektor Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach mgr Marzena Orzoł, która zaprezentowała dotychczasową współpracę z pracodawcami w zakresie transportu lotniczego oraz  podzieliła się doświadczeniami szkoły w tym zakresie. Omówiła możliwości odbywania praktyk i zajęć praktycznych u pracodawców, szczególnie w porcie lotniczym Katowice Airport  , czyli w firmach Linetech S.A., LS Technics, GTL Sernice, Aircom sp. z o.o. Omówiła również współpracę z Centrum Edukacji Lotniczej w Krakowie – Kraków Airport. Przedstawiła możliwości jakie daje młodzieży udział w projektach Erasmus+ oraz omówiła projekt ZIT w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Natomiast zaproszeni do tej części panelu pracodawcy, zaprezentowali dotychczasową współpracę ze szkołą oraz zachęcali młodzież do podejmowania dalszej nauki w szkołach o profilach zawodowych ( technika, szkoły branżowe I stopnia). Pracodawcy podkreślali, że czekają na absolwentów szkół. Byli to: Pani Barbara Kaleta – dyrektor personalny CMC Poland w Zawierciu, Pan Cezary Orzech – Rzecznik Prasowy Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego w Katowicach oraz w zastępstwie za Pana Helmuta Klabisa - dyrektora PKP PLK w Częstochowie – Pani Mariola Kosmała Naczelnik Działu Spraw Pracowniczych PKP PLK.

W konferencji uczestniczył Krzysztof Wrona Starosta Zawierciański. W czasie konferencji swoje stoiska branżowe prezentowali pracodawcy oraz zaproszone szkoły.

Współpraca szkół o kierunkach zawodowych pozwala uczniom rozpocząć naukę zawodu już na etapie szkoły średniej. Staże, które młodzież odbywa w firmach, przyczyniają się do rozwijania kompetencji niezbędnych w przyszłej pracy.

Wykształcenie kierunkowe oraz praktyka ułatwiają młodym ludziom znalezienie pracy. Pozwalają też lepiej poznać własne predyspozycje, co wpływa na bardziej świadome kształtowanie kariery w przyszłości. Uczniowie wiedzą na co powinni położyć nacisk w dalszej edukacji.

Pozostałe aktualności