Aktualności


Zmiany w budżecie
17 lipca 2018

17 lipca odbyła się Rady Powiatu Zawierciańskiego zwołana na wniosek Zarządu Powiatu.

Powiat Zawierciański uzyskał zgodę Urzędu Marszałkowskiego na zmianę terminu zakończenia realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 80” (termin zakończenia inwestycji będzie przypadał na 30 czerwca 2019 roku). Co za tym idzie zaszła konieczność naniesienia zmian w planie budżetu oraz przesłanie oświadczenia o zabezpieczeniu środków finansowych uwzględniając je na rok 2019 w celu podpisania umowy na dofinansowanie. Wprowadzone zostały również zmiany w budżecie powiatu na 2018 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025.

Porządek lipcowej sesji rozszerzono o przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Zawierciańskiego, wynikającego z konieczności dostosowania kwot wynagrodzenia zasadniczego oraz pozostałych składników wynagrodzenia do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Pozostałe aktualności