Aktualności


Jurajski Festiwal Kultury Ludowej
10 września 2018

W sobotę w Szczekocinach odbył się Jurajski Festiwal Kultury Ludowej oraz Jarmark Rękodzielnictwa.

Festiwal objęli patronatem: Prezes LGD „Perła Jury” Cezary Barczyk,  Starosta Zawierciański Krzysztof Wrona oraz Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny Krzysztof Dobrzyniewicz.

Celem imprezy było aktywizowanie mieszkańców obszarów wiejskich, położonych na terenie działania LGD Perła Jury i powiatu zawierciańskiego oraz promowanie najbardziej wartościowych aspektów kultury ludowej utrwalonych w pieśni, stroju, obrzędzie i rękodziele wśród mieszkańców województwa śląskiego.

 

Wyniki Jurajskiego Festiwalu Kultury Ludowej:
Zespoły Obrzędowe

1. Zespół Folklorystyczny „Karlinianki”

Soliści Instrumentaliści
1. Kamil Zieliński
2. Leon Sarwa
3. Stanisław Malicki

Soliści Śpiewacy
1. Klaudia Zielińska
2. Czesław Gajos
3. Tola Kołton

Kapele Ludowe
1. Kapela Stanisława Malickiego z Sędziszowa
2. Kapela Ludowa – Swojacy z Zawiercia
3. Kapela Edwarda Goli z Sędziszowa

Zespół Śpiewacy bez Akompaniamentu
1. Zespół Jarzębina ze Starzyn (nominacja do 53. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym).
2. Koło Gospodyń Wiejskich „Ołudzanki”
3. Koło Gospodyń Wiejskich „Brzostkowianki”

Zespół Śpiewaczy z Akompaniamentem
1. „Korona Żarnowca”
2. „Echo” MGOK Ogrodzieniec
3. Zespół Ludowy „Moskorzewianie”  

Zapraszamy do obszernej fotorelacji z imprezy.

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Pozostałe aktualności