Aktualności


Kształcenie dualne w kolejnych szkołach
13 września 2018

W dniu 11 września 2018r. przedstawiciele CMC Poland Sp. z o.o. na czele z Prezesem Zarządu Jerzym Koziczem oraz Dyrektorem Personalnym Barbarą Kaletą podpisali w siedzibie swojej firmy porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia dualnego z dyrektorem Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu z Izabelą Kotułą i dyrektorem Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach Marzeną Orzoł.

Współpraca przewiduje kształcenie młodzieży w zawodach: technik mechatronik dla pierwszej wspomnianej szkoły oraz technik transportu kolejowego i technik elektroenergetyk transportu szynowego dla Zespołu Szkół w Łazach.

Podczas spotkania Jerzy Kozicz (Prezes CMC Poland Sp. z o.o.) przedstawił plany największego przedsiębiorstwa w regionie, które w perspektywie najbliższych 10 lat powinno zatrudnić około 1000 pracowników. Jak podkreślał, na lokalnym rynku pracy zasoby ludzkie są bardzo ograniczone. Dlatego też na tej współpracy wszyscy są wygrani – uczniowie mają szansę na miejsce pracy, zaś CMC na przyjęcie wykwalifikowanych pracowników. – Bardzo ważnym zadaniem jest wspieranie lokalnej społeczności – zaznaczał.

Maria Milejska (Członek Zarządu Powiatu) podziękowała za dotychczasową współpracę między Powiatem a zawierciańską hutą, która prowadzona jest nie tylko w obszarze oświaty. – W imieniu Zarządu pragnę wyrazić uznanie, że Prezes podjął się tego trudnego zadania, jakim jest nauczanie praktyczne na terenie zakładu. Wiąże się to ze spełnieniem szeregu procedur i wymagań. Cieszę się również, że współpraca zostaje rozszerzona o kolejną naszą placówkę – podkreślała.

Zajęcia realizowane u pracodawcy dają uczniom możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, jednocześnie umożliwiając najlepszym otrzymanie stypendiów ufundowanych przez firmę patronacką - CMC Poland Sp. z o.o.

Zadowolenia z faktu, że ta forma kształcenia praktycznego obejmuje coraz większy zasięg na terenie naszego powiatu, nie kryła również Naczelnik Wydziału Edukacji Krystyna Wiącek: - Mam nadzieję, że te korzyści dla uczniów będą wymierne, choćby w postaci przyszłego zatrudnienia. Z pewnością będziemy promować takie formy kształcenia w kolejnych szkołach.

- Cieszę się, że wracamy do tradycji i „Hutnik” będzie znowu hutnikiem – mówiła z kolei Izabela Kotuła, Dyrektor ZS im. S. Staszica w Zawierciu, czyli szkoły popularnie nazywanej właśnie „Hutnikiem”: - Wszyscy tu obecni mamy jeden cel, sprawić by młodzież nie wyjeżdżała z naszego miasta i została na lokalnym rynku pracy. Marzena Orzoł, Dyrektor ZS im. prof. R. Gostkowskiego przyznała, że zarówno w jej opinii, jak i nauczycieli z łazowskiej placówki, tereny huty to doskonałe miejsce do nauki zawodu m.in. w związku z posiadaniem przez CMC lokomotywowni, bocznicy i blisko 50 km torów.

Podpisanie porozumienia to również szansa na zatrudnienie wybranych absolwentów klas objętych współpracą, którzy osiągną najlepsze wyniki w nauce i kształceniu zawodowym.

Pozostałe aktualności