Aktualności


Szpital z CERTYFIKATEM JAKOŚCI od Ministra Zdrowia
27 września 2018

Za nami uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego Ministra Zdrowia, która odbyła się 26 września br. w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury ,,Centrum” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu.

Gościem honorowym wydarzenia był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Maciej Miłkowski, który zaraz na początku uroczystości dokonał wręczenia CERTYFIKATU AKREDYTACYJNEGO MINISTRA ZDROWIA. Symboliczny Certyfikat przekazano na ręce Dyrektor Szpitala Anny Pilarczyk- Sprycha i Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa- Sławomira Milki. W tym dniu również Szpital podpisał umowę z Ministerstwem Zdrowia na „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu” . Dzięki otrzymanej dotacji Placówka zakupi sprzęt medyczny z przeznaczeniem dla dzieci m.in.: kardiomonitor, defibrylator, respirator, pompa infuzyjna, pulsoksymetr, kapnograf, analizator parametrów krytycznych, elektryczne urządzenie do ssania, aparat do znieczulania, zestaw do trudnej intubacji, zestaw do intubacji i wentylacji. Wartość projektu to 413 250,00 zł, w tym dofinansowanie: 351 262,50 zł.

Podczas uroczystości głos zabrali m.in. Wicemarszałek Sejmu RP- Barbara Dolniak, Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, Starosta Powiatu Zawierciańskiego- Krzysztof Wrona oraz Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego- Maria Milejska.

Wydarzenie było również doskonałą okazją do wyróżnienia pracowników placówki. Odznakę honorową Ministra Zdrowia za zasługi dla Ochrony Zdrowia otrzymali: Janina Bartoszewska- Kozioł- kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, dr n.med. Józef Donocik- kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej, lek. Anna Falkiewicz- Anzorge- kierownik Przygodni nr 2 przy ul. Powstańców Śląskich 8, dr n.med. Sławomir Milka- kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz dr n.med. Włodzimierz Wierzba- kierownik Oddziału Udarowego i Oddziału Neurologicznego. W imieniu władz Sejmiku Województwa Śląskiego, odznaczeń pracowników dokonał Starosta Powiatu Zawierciańskiego- Krzysztof Wrona. Złotą odznakę honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymał Szpital Powiatowy w Zawierciu, natomiast Srebrne Odznaki Honorowe za zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymali: lek. Edyta Wąsek- kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych, lek. Paweł Dubik- kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Beata Podsiadło- Pielęgniarka Naczelna Szpitala Powiatowego w Zawierciu oraz Małgorzata Adamczyk- Pielęgniarka Oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Starosta wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Zawierciańskiego- Marią Milejską wręczył wyróżnienia pozostałej kadrze kierowniczej placówki oraz pielęgniarkom oddziałowym.

Podczas uroczystości nie zapomniano o Jubilatach. W tym dniu Jubileusz Pracy Zawodowej świętowały pielęgniarki, pielęgniarze i położne. Dyrekcja Placówki w składzie Dyrektor Anna Pilarczyk- Sprycha, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa- dr n.med Sławomir Milka, Z-ca Dyrektora ds, Ekonomicznych- Dorota Suchy, Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno- Organizacyjnych- Magdalena Sitek, Dyrektor ds. Technicznych- Jan Dyrka oraz Pełnomocnik Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach- Ola Kruk podziękowali pracownikom za profesjonalizm oraz poświecenie, które pozwalają zapewnić pacjentom placówki bezpieczeństwo i komfort- tak istotne podczas powrotu ich do zdrowia.
Dziękowano nie tylko pracownikom, ale i również Instytucjom, Fundacjom, które podejmują wszelkie działania poprawiające jakość realizowanych świadczeń i wizerunek zawierciańskiej placówki.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu w latach 2015-2018 wsparło szpital kwotą:
13 879 690,75 zł. Środki zostały przeznaczone na inwestycje związane z Termomodernizacją, dotacją do projektów- windy, informatyzacja oraz Zakupem aparatury medycznej. Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach wraz ze Stowarzyszeniem Opieki Paliatywnej Ziemi Zawierciańskiej przekazały szpitalowi sprzęt medyczny o wartości 625 114,00 zł. Ponadto Fundacja Ochrony Zdrowia z Dąbrowy Górniczej wsparła Szpital kwotą 25 000 zł na zakup niezbędnego sprzętu do Zakładu Rehabilitacji.

Uroczystość uświetnił występ popularnego artysty - Mateusza Mijala.

W połowie czerwca br. przez kilka dni w zawierciańskim szpitalu gościli przedstawiciele Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, którzy na miejscu sprawdzali czy szpital spełnia wymogi bezpieczeństwa i jakości usług świadczonych dla pacjentów. Kontrola obejmowała sprawdzenie wszystkich komórek szpitala, także pozamedycznych, analizę dokumentacji medycznej oraz rozmowy z pacjentami. Placówka otrzymała pozytywny raport z przeprowadzonej wizytacji.

Pozostałe aktualności