Aktualności


Wykonanie budżetu na "półmetku" przyjęte
2 października 2018

Rada Powiatu Zawierciańskiego  przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za I półrocze 2018 roku podczas wrześniowej sesji.

Uchwała w tej sprawie została przyjęta przy 15 głosach „za” i 7 wstrzymujących. Wcześniej pozytywną opinię na temat realizacji wykonania budżetu przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisje Stałe Rady.

Starosta Zawierciański Krzysztof Wrona w sprawozdaniu z działalności Zarządu Powiatu poinformował m.in. o wybraniu oferty na przebudowę drogi powiatowej nt 1761 S w miejscowości Udórz – Chlina, podpisaniu umów na wykonanie chodników przy ul. Poległych i Borowe Pole w Zawierciu.

Interpelacje podczas LVI Sesji złożyli radni: Jan Zamora, Róża Kończyk, Aniceta Książek-Słomka, Paweł Sokół, Marek Szczygłowski, Tomasz Ślusarczyk oraz Rafał Krupa.

Radni przyjęli szereg uchwał m.in. o dopuszczeniu zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Powiatu Zawierciańskiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

Pozostałe aktualności