Aktualności


17 mln zł na doposażenie Szpitala
15 października 2018

Nowoczesny mammograf, rezonans magnetyczny, utworzenie pododdziału kardiologicznego – to tylko niektóre z założeń podpisanej dziś w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu umowy.

Umowę na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 podpisali: Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego, Stanisław Dąbrowa, Wicemarszałek Województwa oraz Anna Pilarczyk-Sprycha, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Wartość projektu to ponad 17 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków UE wyniesie  prawie 14,5 mln zł.

- Serdecznie gratuluję dyrekcji Szpitala świetnie napisanego projektu – mówił Wojciech Saługa, Marszałek Województwa. – Konkurencja była naprawdę duża.

Wicemarszałek Województwa, Stanisław Dąbrowa podkreślał z kolei, jak ważną rolę odgrywa Szpital i jakość oferowanych przez niego usług dla mieszkańców powiatu. Zauważył, że ostatnie dwa lata to naprawdę duży przełom w funkcjonowaniu placówki.

Swojej radości nie kryli też Krzysztof Wrona, Starosta Zawierciański i Maria Milejska, Członek Zarządu Powiatu.

- Cztery lata tej kadencji to wreszcie ustabilizowanie sytuacji Szpitala. Udało się zrealizować bardzo trudne zadanie – połączyć lecznictwo otwarte z lecznictwem zamkniętym – mówiła Maria Milejska. – Cieszę się, że podjęte przez nas decyzje teraz skutkują. Martwił mnie brak oddziału kardiologicznego, którego nie udało nam się na początku tej kadencji otworzyć, o co bardzo zabiegaliśmy. Teraz wreszcie powstanie pododdział kardiologiczny, na który tak czekają mieszkańcy.

W ramach projektu szpital zostanie doposażony w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, a także zostaną przeprowadzone niezbędne remonty.

Zarząd Powiatu oraz Dyrektor Szpitala podziękowali w imieniu swoim i pacjentów Marszałkom Województwa.

IK

Pozostałe aktualności