Aktualności


„Europejska mobilność szansą na wzrost kompetencji zawodowych”
6 listopada 2018

Uczniowie z Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu, byli na stażu zagranicznym w dniach 03.09.-28.09.2018r. w ramach projektu „Europejska mobilność szansą na wzrost kompetencji zawodowych”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu „ Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Młodzież oprócz wykonywanej pracy u włoskich pracodawców mogła zwiedzić wiele pięknych zabytkowych miejsc np.; Mediolan, Wenecję, Florencję, Pisę, Bolonię, Modenę i piękne miasteczko, w którym mieszkali Reggio Emilia.


Celem wyjazdu było podnoszenie jakości i doskonałości kształcenia i szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które mają mniejsze szanse na znalezienie pracy. Młodzież wraz z opiekunami wrócili do obowiązków szkolnych w swojej szkole, bogatsi o wspaniałe przeżycia i doświadczenia zawodowe, które będą długo pamiętali.

Pozostałe aktualności